Breaking News

ซีแอนด์จี ร่วมปรับปรุงลานกีฬาและศูนย์สร้างสุขทุกวัย ชุมชนเขตหนองแขม


บริษัทซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ร่วมปรับปรุงลานกีฬาและศูนย์สร้างสุขทุกวัยหนองแขม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตหนองแขม ตามนโยบายของสำนักงานเขตหนองแขม ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงลานกีฬา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนในเขตหนองแขมให้เหมาะสมกับการใช้งาน


โดย นายนพดล พฤกษะวัน ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัทซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 4 จากขวา) พร้อมทีมงานมอบทุนสนับสนุนการปรับปรุงลานกีฬาและศูนย์สร้างสุขทุกวัย โดยมีนางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้ ณ สำนักงานเขตหนองแขม

ไม่มีความคิดเห็น