Zoetis ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดหาวัคซีนในโครงการธนาคารวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าของ OIE - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

Zoetis ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดหาวัคซีนในโครงการธนาคารวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าของ OIE


เมือง Zaventem ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ OIE) เลือกให้ Zoetis (โซเอทิส) เป็น 1 ใน 2 ผู้ผลิตวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระบวนการจัดซื้อที่มีการแข่งขันอย่างโปร่งใสให้จัดหาวัคซีนให้กับธนาคารวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine Bank) เป็นเวลา 4 ปี โดยธนาคารวัคซีนมีเป้าหมายที่จะลดการเสียชีวิตของมนุษย์จากโรคพิษสุนัขบ้าที่มีพาหะเป็นสุนัขในประเทศสมาชิกของ OIE ให้เป็น 0 ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573


“พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรของ OIE เพื่อการต่อสู้กับโรคพิษสุนัขบ้าในระดับนานาชาติ” Timma Driscoll รองประธานอาวุโสด้านการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศของโซเอทิสกล่าว “การได้รับการคัดเลือกครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของวัคซีนของโซเอทิส รวมถึงความมุ่งมั่นและความสามารถในการสร้างความตระหนักรู้ ความร่วมมือและการให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องด้านสุขภาพในภูมิภาคต่างๆ ทั้งนี้โซเอทิส ยังคงมุ่งมั่นต่อสู้กับโรคร้ายที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสัตว์และมนุษย์ การจัดหาวัคซีนให้กับธนาคารวัคซีนในครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการต่อสู้กับโรคที่ติดต่อข้ามพรมแดน รวมถึงโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนอีกด้วย”


ธนาคารวัคซีนนี้จัดตั้งขึ้นโดย OIE เพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมวัคซีนคุณภาพที่ผลิตตามมาตรฐานของ OIE ให้พร้อมใช้งานและมีเพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา
ซึ่งบทบาทสำคัญของธนาคารวัคซีน คือ การช่วยลดภาระในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน (non-governmental organizations หรือ NGOs) ของท้องที่นั้น ๆ สามารถมุ่งเน้นไปที่การออกแบบแนวทางการบริหารวัคซีนได้อย่างเต็มที่มากขึ้น และมีจำนวนวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสม

Glenn David รองประธานคณะกรรมการและประธานกลุ่มธุรกิจของโซเอทิส กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ OIE และการได้เป็นพันธมิตรกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าที่มีสุนัขเป็นพาหะ เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาพหนึ่งเดียวของโซเอทิส (Zoetis One Health) และเป็นโอกาสสำคัญที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการโรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสัตว์และคนต่อไป”

จากข้อมูลของ OIE กล่าวว่า 75% ของโรคอุบัติใหม่นั้นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ ข้อความนี้สอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายของบริษัทในการดูแลสุขภาพในระยะยาวอย่างยั่งยืน (Driven to Care) นั่นคือการต่อสู้กับโรคร้ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อทั้งสัตว์และมนุษย์ โดยศูนย์เพื่อโรคข้ามพรมแดนและโรคอุบัติใหม่ (Center for Transboundary and Emerging Diseases หรือ CTED) ของโซเอทิสที่ได้พัฒนาวัคซีนสำหรับโรคอุบัติใหม่ที่ระบุโดย WHO และส่งผลกระทบรุนแรงทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่มีการก่อตั้งธนาคารวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าของ OIE ขึ้นมานั้น โซเอทิสได้มีการจำหน่ายและขนส่งวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วมากกว่า 26 ล้านโดสให้กับประเทศในทวีปแอฟริกาและเอเชีย ซึ่งธนาคารวัคซีนดังกล่าวเป็น 1 ใน 2 ธนาคารวัคซีนที่จัดตั้งโดย OIE และธนาคารวัคซีนอีกธนาคาร คือ ธนาคารวัคซีนสำหรับโรค Peste des Petits Ruminants (PPR) ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกเองมีการสั่งวัคซีนจำนวนมากผ่านธนาคารวัคซีนของ OIE ด้วยเช่นกัน

ธนาคารวัคซีนของ OIE ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากหลากหลายประเทศและหลากหลายหน่วยงาน เช่น ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศแคนาดา, ประเทศจีน, สหภาพยุโรป, ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศเยอรมันนี, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศเกาหลี, ประเทศนิวซีแลนด์, ธนาคารโลก รวมไปถึงมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ การคัดเลือกครั้งนี้มีบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเข้าร่วมการประมูลถึง 9 แห่ง โดยมีคณะกรรมการการคัดเลือกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นเอกเทศต่อกันเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งข้อเสนอของโซเอทิส ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 2 หน่วยงานที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้จัดหาวัคซีนสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าที่มีสุนัขเป็นพาหะให้กับธนาคารวัคซีนของ OIE ต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. 2568 โดยวัคซีนพิษสุนัขบ้าของโซเอทิสนั้นได้รับการรับรองแล้วในหลากหลายประเทศทั่วโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here