รองนายกฯ วิษณุ มอบโอวาทผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่-หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมะห์ยุคใหม่ - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รองนายกฯ วิษณุ มอบโอวาทผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่-หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมะห์ยุคใหม่


     *****ย้ำภาวะผู้นำต้องมีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม*****


รองนายกฯ วิษณุ มอบโอวาทผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่-หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมะห์ยุคใหม่ ย้ำภาวะผู้นำต้องมีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์ประโยชน์แก่องค์กร ชุมชน ประเทศชาติ


วันนี้ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนต้อนรับคณะผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมมอบประกาศนียบัตรและมอบโอวาทแก่ผู้ผ่านอบรมหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” รุ่นที่ 5 และหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมะห์ยุคใหม่” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานกรรมการวิชาการและประเมินผลสถาบันพัฒนาผู้นำอิสลาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย


รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบโอวาทและนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
โดยได้กล่าวขอบคุณในนามของนายกรัฐมนตรี มีความยินดีและชื่นชมกับการเปิดอบรมหลักสูตรสำคัญ ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ และหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมะห์ยุคใหม่ ในระบบออนไซต์ ประจำปี 2564 ถือเป็นการอบรมที่มีความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการสร้างจิตสำนึกธำรงมั่นในศีลธรรมและจริยธรรม ที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และการอบรมในแขนงวิชาการต่าง ๆ เป็นการจัดกระบวนการในการบริหารองค์ความรู้ตามหลักวิชาการเพื่อให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ


พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำว่า การจะเป็นผู้นำนอกจากจะใช้ความรู้ที่มีอยู่แต่เดิม ยังต้องมีการฝึกอบรมและได้รับคำแนะนำในเรื่องของการพัฒนาเพิ่มเติม ทั้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ การรู้จักสังคมที่ต้องการสันติสุข รวมทั้งบทบาทของศาสนาที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในยุคใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ได้มีการฝึกอบรม เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลาย ดังนั้นผู้นำจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักที่จะนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเชื่อว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค อันเป็นประโยชน์ พร้อมย้ำว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนโครงการหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของศาสนาอิสลาม ซึ่งจะช่วยยกระดับคนให้สามารถเป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีความรู้เพียบพร้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่องค์กร ชุมชน และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี


#ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here