“ซีพี ออลล์” ผนึก 2 องค์กรต้านโกง ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

“ซีพี ออลล์” ผนึก 2 องค์กรต้านโกง ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล


ที่อาคารเดอะธารา ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 18 ส.ค.65 ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ นำทีมคณะทำงานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และตัวแทน Mister & Miss Good Governance หรือเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 จากหน่วยงานต่างๆ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ ร่วมงาน “CP ALL CG TALK 2022 ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล” โดย คุณกรณิศ ธนสุนทรกิจ
รองกรรมการผู้จัดการศูนย์ HR Shared Services บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ในฐานะประธานจัดงาน ได้เชิญ ดร.มานะ นิมิตมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย), ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย)  และคุณธัญญกร ทิพยโภคิน ผู้ประสานงานโครงการพิเศษ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมเวทีพูดคุย สร้างความตระหนักรู้ และสร้างแรงบันดาลใจสู่ผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้มีธรรมาภิบาลในสังคมสีขาวปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น


ดร.มานะ กล่าวถึงธรรมาภิบาลในสังคมปัจจุบัน ว่า
ปัจจุบันถ้าเจ้าหน้าที่ภาครัฐในประเทศที่ขาดธรรมาภิบาลจะทำให้ประเทศไม่ขับเคลื่อน ไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ดี จากข้อสังเกตในช่วงที่ผ่านมาจากดัชนีชี้วัดหรือ GDP ของประเทศที่ต่ำกว่าความน่าจะเป็น หากมองทิศทางเรื่องนี้ในต่างประเทศเมื่อประชาชนมีความเชื่อถือในภาครัฐจะเกิดความศรัทธา ประเทศเหล่านั้นก็จะขับเคลื่อนและพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง...


...สำหรับประเทศไทยที่ผ่านมาประชาชนยังขาดความเชื่อถือต่อภาครัฐ ทำให้ขาดความศรัทธาประเทศไทยไม่ขับเคลื่อนไป ไม่ตรงตามเป้าหมาย ในวันนี้ทางซีพี ออลล์ ได้จัดงาน “CP ALL CG Talk 2022 ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล” ขึ้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องดีที่เห็นคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันจะมีหัวใจธรรมาภิบาล เป็นคนดี ยึดมั่นในความถูกต้อง ซึ่งทำให้อนาคตบุตรหลานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและจะทำให้ประเทศพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง


ด้าน ดร.เอก์ กล่าวว่า
ธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และนำไปใช้ได้จริง ไม่ใช่มีไว้ท่องจำ ธรรมาภิบาล มี 6 หลัก 
   1.หลักคุณธรรม 
   2.หลักนิติธรรม 
   3.หลักความโปร่งใส 
   4.หลักการมีส่วนร่วม 
   5.หลักความรับผิดชอบ 
   6.หลักความคุ้มค่า 
ท่องกันไป แต่ไม่นำไปใช้เป็นเครื่องมือสร้างจิตสำนึกให้กับตัวเอง เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็เปล่าประโยชน์...


“ผมเชื่อว่าน้องๆ คนรุ่นใหม่ ล้วนมีความมุ่งหวังว่าจะทำอย่างไรให้สังคมไทย ประเทศชาติ พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น และจะขจัดปัญหาทุจริตให้หมดไปได้อย่างไร เมื่อเรามุ่งหวังแล้ว ความคาดหวังจะเป็นจริง ทุกคนจะต้องมีหัวใจธรรมาภิบาล โดยนำหัวใจดวงนี้ประยุกต์ใช้กับตัวเรา และต่อยอดพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งๆ ขึ้นได้”


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here