เฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาค ผ่านกิจกรรม ​"พัฒนาสัมพันธ์​สื่อ​มวล​ช​น" และ​ "พัฒนาศักยภาพ​สื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม" - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565

เฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาค ผ่านกิจกรรม ​"พัฒนาสัมพันธ์​สื่อ​มวล​ช​น" และ​ "พัฒนาศักยภาพ​สื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม"


วันที่​ ๒ กันยายน ๒๕๖๕​ ศปป.๕ กอ.รมน.จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างสรรค์​สื่อตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ ผ่านกิจกรรม ​"พัฒนาสัมพันธ์​สื่อ​มวล​ช​น" และ​ "พัฒนาศักยภาพ​สื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม" 


กอ.รมน. โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. (ศปป.๕ กอ.รมน.) ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน” และ “พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม” ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนทุกภูมิภาค ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคนิคที่ทันสมัย และช่องทางใหม่ๆ ในการนำเสนอ และเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนประจำภูมิภาค ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการเสนอข่าว เพื่อก้าวไปสู่การเรียนรู้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมใน จชต. ต่อไปในการนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม ได้แก่ สื่อมวลชนทุกแขนง 


โดยกำหนดจัดอบรมภูมิภาคละ ๒ รุ่น ๆ ละ ๒๐๐ ท่าน กำหนดวันจัดงานสื่อบุคคล 4 ภาค ได้แก่
  - ภาคกลาง ที่ จ.นครปฐม โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕
  - ภาคเหนือ ที่ จ.นครสวรรค์ โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕
  - ภาคใต้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช โรงแรมแกรนด์ปาร์ค วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.นครราชสีมา โรงแรมฟอร์จูน โคราช วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕


ทั้งนี้เป็นโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ได้สร้างความเข้าใจประชาชน ทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนใต้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here