“ดร.วิเชียร” นายกสภาทนายความคนใหม่ ลั่นช่วยประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

“ดร.วิเชียร” นายกสภาทนายความคนใหม่ ลั่นช่วยประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม


ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมเข้ารับตำแหน่ง ประกาศนโยบายชัดเจน ช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมนำยุทธศาสตร์ 5 ป. คือปกป้อง ปรับปรุง โปร่งใส เปิดกว้าง ประสิทธิภาพ และนโยบาย 6 ด้าน 30 ข้อ มาเป็นหลักในการบริหารงานของสภาทนายความ และพร้อมให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการทนายความทั่วประเทศ อย่างเป็นระบบ


เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยถือฤกษ์ดี วันที่ 9 เดือน 9 เพื่อเตรียมเข้ารับมอบงานต่อจาก ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความฯ ที่หมดวาระลง


โดยในช่วงเช้า ดร.วิเชียร พร้อมคณะกรรมการสภาทนายความอีก22คน เดินทางมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณภายใน สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ย่านบางเขน ต่อจากนั้นได้รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากสมาชิกสภา แล้วจึงแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชน


นายกสภาทนายความคนใหม่ได้แถลงข่าวถึง 
เรื่องบทบาทสภาทนายความยุคใหม่กับการให้ความช่วยเหลือ และการอำนวยความยุติธรรมทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ดร.วิเชียร ชุบไธสง ได้กล่าวว่าสภาทนายความ คือหนึ่งเสาหลักที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นเสาหลักที่อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนั้นสภาทนายความจะดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายเชิงรุกสำหรับการให้บริการประชาชนโดยการยกมาตรฐานด้านวิชาชีพซึ่งจะจัดให้มีการพัฒนาทนายความชำนาญการเฉพาะทาง 36 หลักสูตร รวมทั้งการจัดอบรมด้านวิชาการต่างๆให้แพร่หลายมากขึ้น


ส่วนการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้น จะดำเนินการให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งจะดำเนินการ 3 แนวทาง ได้แก่
   - แนวทางที่หนึ่ง ในเชิงปกป้องจะดำเนินการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางกฎหมาย
   - แนวทางที่สอง เมื่อเกิดปัญหาที่จำเป็นต้องพึ่งทนายความอาสา หรือทนายความขอแรง หรือที่ปรึกษากฎหมายเด็กหรือเยาวชน ทนายความในส่วนนี้จะต้องเข้าไปอำนวยความยุติธรรมอย่างเต็มที่ตามแนวทางการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายเด็กหรือเยาวชน ของรัฐ
   - แนวทางที่สาม การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำการศึกษาว่ากฎหมายใดที่เป็นการริดรอนสิทธิของประชาชนต้องดำเนินการแก้กฎหมาย


นอกจากนี้ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความคนใหม่ได้กล่าวยืนยันจะนำยุทธศาสตร์ 5 ป. คือปกป้อง ปรับปรุง โปร่งใส เปิดกว้าง ประสิทธิภาพ และนโยบาย 6 ด้าน 30 ข้อ มาเป็นหลักในการบริหารงานของสภาทนายความ อย่างเป็นระบบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here