คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) เข้าร่วมถอดบทเรียนสำคัญจากเวทีระดับโลก (UN) - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) เข้าร่วมถอดบทเรียนสำคัญจากเวทีระดับโลก (UN)


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) ถอดบทเรียนสำคัญจากเวทีระดับโลก (UN) ในการเข้าร่วม เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันผู้ประกอบการด้านธุรกิจจากประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี เป็นกรรมการคนไทยในการได้รับเชิญเป็นกรรมการในรอบชิงชนะเลิศจากทั่วโลกในครั้งนี้


ถอดบทเรียนสำคัญ จากเวที Youth4South Entrepreneurship Competition at UN ESCAP BANGKOK การแข่งขันผู้ประกอบการด้านธุรกิจจากประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก
สร้างโอกาสเรียนรู้แนวทางการการพัฒนา ของผู้ประกอบการระดับโลก ที่เน้นกลยุทธ์ในการทำงานเพื่อสร้างสิ่งที่ดีต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและโลก เร่งต่อยอดความรู้ ปรับหลักสูตรการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ผลิตบุคลากรเพื่อโลกอนาคต ตามหลัก SDGs ( Sustainable Development Goals) ขององค์กรสหประชาชาติด้านความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน (UN Global Compact)


รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า
รู้สึกเป็นเกียรติที่สถาบันการศึกษาได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ โดยรวมแล้วผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurs) ที่ได้นำเสนอแผนงานโดยมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ไม่ใช่เพื่อแสวงหากำไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นเพื่อสร้างผลกระทบที่มีต่อโลกและสังคมในด้านบวกและต้องมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งนำเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนธุรกิจด้วย ซึ่งผู้เข้าแข่งขันได้โชว์วิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจให้ก้าวสู่ความสำเร็จในระดับโลกพร้อมแสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือสังคม


บทเรียนที่ได้จากการที่ได้เป็นกรรมการตัดสินงานระดับโลกในครั้งนี้คือ การสร้างผู้ประกอบการระดับนานาชาติที่มีจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจที่มิใช่มองหาว่าจะสร้างกำไรได้มากน้อย (Profit-oriented) แต่มองว่าปัญหาของลูกค้าและสังคมคืออะไร (Consumer centric and Solution-oriented) และนำมาพัฒนาต่อยอดในการสร้างธุรกิจเป็นขั้นต่อไป
มุมมองในการสร้างโมเดลทางธุรกิจแบบนี้จะได้เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างผู้ประกอบการที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับในการสร้างบทเรียนทางธุรกิจและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้นักศึกษา ผู้ประกอบการไทย พัฒนาขีดความสามารถของตนเองเข้าสู่มาตรฐานระดับโลก ซึ่งทาง CBS ได้มีแนวคิดของการสร้างธุรกิจจริงในคณะที่ตามแนวคิดของ Edenterprise ที่ไม่ได้ให้ผู้เรียนได้แค่ความรู้ในห้องเรียนเป็นนิสิตแต่ได้กลายเป็นพนักงานของบริษัท Chula Business Enterprise ที่จะทำให้เรียนและทำงานพร้อมกันตลอดระยะเวลาสี่ปี และแก้ปัญหาเรื่องการจบไปแล้วแต่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน นอกจากนี้บริษัทนี้ที่เกิดขึ้นก็มีนโยบายในการแบ่งผลกำไรคืนสู่สังคม เป็นการส่งเสริมนิสิตให้มีความเป็นผู้ประกอบการพร้อมกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน


นอกจากนี้ รศ.ดร.วิเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ได้ไปร่วมเป็นกรรมการร่วมกับองค์กรระดับโลกทั้ง UN และ ESCAP ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาผู้ประกอบการระดับโลก ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในไม่ช้าคงจะมีผู้ประกอบการชาวไทยที่ชนะการประกวดงานระดับโลกแบบนี้ในอนาคต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here