3เอ็ม ฉลองครบรอบ 55 ปี มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

3เอ็ม ฉลองครบรอบ 55 ปี มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย


บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ฉลองครบรอบ 55 ปี ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตอกย้ำพันธะสัญญาในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น พร้อมยึดมั่นประกอบธุรกิจด้วยหลัก ESG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเดินทางกว่า 5 ทศวรรษในประเทศไทย กับการเติบโต และการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย ตลอด 55 ปีที่ผ่านมา 3เอ็ม ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการนำวิทยาศาสตร์มาคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น ให้ทุกคนใช้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมกับมุ่งมั่นหล่อหลอมให้ 3เอ็ม เป็นองค์กรที่มีความหลากหลาย ความเท่าเทียม และทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จุดแข็งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการปลดล็อกพลังและศักยภาพของพนักงาน เพื่อนำความคิดและวิทยาศาสตร์ไปสร้างนิยามใหม่ของความเป็นไปได้ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญอยู่


นางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย กล่าวว่า
“ปัจจุบัน 3เอ็ม ได้นำวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนตั้งแต่ครัวเรือนไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม จาก 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจความปลอดภัยและอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มธุรกิจผู้บริโภค ทำให้การใช้ชีวิตในทุก ๆ วันของเรา ไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงไหนก็ตาม จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม อยู่ตลอดเวลา ซึ่งชาว 3เอ็ม มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในหลากหลายมิติ”

นอกจากนี้ เรายังมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราถือว่า “ลูกค้าคือหัวใจสำคัญ” พนักงานของเราจึงทำงานร่วมกันกับลูกค้า เพื่อจะได้เรียนรู้ถึงความท้าท้ายที่ลูกค้ากำลังเผชิญอยู่ คิดเสมือนว่าเราเป็นลูกค้า เพื่อเราจะได้พัฒนานวัตกรรมและโซลูชันที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าและช่วยแก้ปัญหาให้แก่เขา จุดแข็งนี้ทำให้ 3เอ็ม ก้าวข้ามผ่านความท้าทายต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ และได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพกว่า 60,000 รายการทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทย เราได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม กว่า 20,000 รายการ ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ภาคธุรกิจ โรงเรียน โรงพยาบาล และในภาคอุตสาหกรรม อาจกล่าวได้ว่า 3เอ็ม เป็นแบรนด์ที่ได้สร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภคตลอดมา จากการที่เราได้ปฏิบัติตามพันธสัญญาขององค์กรในการนำวิทยาศาสตร์มาใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี


หลัก ESG
 นอกเหนือจากการเติบโตทางธุรกิจ 3เอ็ม ยังยึดหลักในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต ให้ความสำคัญกับหลัก ESG หรือ การรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) การพัฒนาสังคม (Social) และธรรมาภิบาล ด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance) โดย 3เอ็ม ได้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมเป้าหมายด้านความยั่งยืนในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดจากแสงอาทิตย์และช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 1,041 ตันต่อปี โดยเราได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานจากการประกวด Thailand Energy Awards 2021 โรงงานของเราได้นำของเสียจากกระบวนการผลิตไปจัดการอย่างเหมาะสมโดยไม่นำไปฝังกลบในพื้นดิน (Zero Landfill) เช่น การนำกลับไปใช้ใหม่ การนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตซีเมนต์ เป็นต้น และตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ 3เอ็ม ทุกรายการจะต้องสะท้อนถึงพันธะสัญญาด้านความยั่งยืน เช่น บรรจุภัณฑ์สามารถนำไปรีไซเคิลได้ หรือลดการใช้พลาสติก เป็นต้น

ในด้านการสนับสนุนทางสังคมในประเทศไทย 3เอ็ม ได้ริเริ่มโครงการ 3M Moves กิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยให้ผู้ร่วมโครงการนำจำนวนก้าวเดินมาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม เพื่อส่งต่อไปยังผู้ที่ขาดแคลนในสังคม เราได้บริจาคเงินเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนับสนุนการใช้พลังหมุนเวียน และบริจาคเงินให้แก่วิสาหกิจชุมชนรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง (วิสาหกิจชุมชนระนองฯ) ที่รับซื้อขยะพลาสติก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และท้องทะเล โดยคนท้องถิ่นรวมทั้งชาวมอร์แกน จะเก็บรวบรวมขยะพลาสติกจากชายฝั่ง ทะเล และบนเกาะต่าง ๆ แล้วนำมาจำหน่ายให้แก่วิสาหกิจชุมชนระนองฯ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อเพื่อการรีไซเคิล แล้วนำรายได้มามอบให้ชุมชนเพื่อสมทบทุนในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป เราให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ แก่ชุมชนด้วยการมอบผลิตภัณฑ์และเงินสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม เช่น การบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ให้แก่ศูนย์เมอร์ซี่ และการมอบถุงยังชีพร่วมกับมูลนิธิอาเซียน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยเรามีนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาเยาวชนสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาส การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสะเต็มศึกษา (STEM) การจัด Tech Talk เพื่อสนับสนุนการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นิสิตและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น


3เอ็ม ได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม 3เอ็ม หรือ Innovation Center (CIC)
เพื่อให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเข้าเยี่ยมชม เพื่อเรียนรู้ถึงการนำวิทยาศาสตร์มาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม โซลูชัน และผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ต่อความท้าทายต่าง ๆ และในกลางปี 2565 นี้ เราได้จัดตั้ง 3M Safety and Industrial Park (SI Park) ขึ้น ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ประกอบไปด้วยศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน และศูนย์เทคโนโลยีและฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม (Customer Technical Center with Application Rooms) โดยลูกค้าและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานได้

ให้ความสำคัญกับบุคลากร และการสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเติบโตที่สมดุล และยั่งยืน บุคลากรของ 3เอ็ม นับเป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย 3เอ็ม เชื่อมั่นในความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกสายงาน เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ การเติบโต และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของบุคลากร นอกจากนี้ 3เอ็ม ยังได้ปลูกฝังจิตอาสาให้กับบุคลากร เพื่อนำความความรู้และความเชี่ยวชาญมาสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคม

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา 3เอ็ม ยังได้ริเริ่มใช้โมเดล Work Your Way เพื่อสร้างความสมดุล และเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานให้มากขึ้น ซึ่งโมเดลการทำงานรูปแบบใหม่นี้มี 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ การทำงานที่ออฟฟิศ (Onsite) การทำงานแบบผสม (Hybrid) และการทำงานแบบทางไกล (Remote) เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาวะดีของบุคลากร ซึ่งพลังจากบุคลากรจะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง


สานต่อความมุ่งมั่นในการอยู่เคียงข้างคนไทย ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน 
3เอ็ม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนมาตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ โดยได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาผนวกเป็นเป้าหมายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เราได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม (Good Corporate Citizen) จากการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเรามุ่งมั่นที่จะนำวิทยาศาสตร์มาสร้างสรรค์นวัตกรรม โซลูชัน และผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาประเทศไทย และสร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมไทยต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here