มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565


มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย และสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ชิงพระราชทานถ้วยรางวัล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 1 ถ้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ ในความช่วยเหลือสมาชิก อส. ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งการจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพ เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิก อส. รายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช รองประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ฯ เปิดเผยว่า
การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้/นอกจากทุกท่านจะได้ทำบุญกุศล/ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและสนับสนุนกิจการของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนแล้ว รายได้ส่วนหนึ่งจะได้นำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย


“ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระเมตตาต่อมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับมอบแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้/นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้” นายกองเอก เปล่งศักดิ์ กล่าว


ด้าน นายหมวดตรี ไพรัตน์ เอื้อชูยศ กรรมการมูลนิธิ ฯ ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ กล่าวว่า
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยและสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรราชชนนีพันปีหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ฯ ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ สงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือภัยพิบัติต่าง ๆ การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวมทั้งการจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพเพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและครอบครัว โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะได้นำขึ้นทูลเกล้าถวาย ฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย


และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ฯ มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ฯ ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลพร้อมทั้งขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ประดิษฐานบนถ้วยรางวัลสำหรับมอบเป็นรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ/จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำหรับมอบแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้ โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 80 ทีม ประกอบด้วยทีมกิตติมศักดิ์ จำนวน 20 ทีมและทีมทั่วไป จำนวน 60 ทีม โดยมีรางวัลพิเศษ HOLE IN ONE เป็นรถยนต์ ISUZU MU-X จาก อีซูซู อึ้ง ง่วน ไต๋ เป็นผู้ให้การสนับสนุนจำนวน 1 คัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here