่เชิญชวนร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ๒ แผ่นดิน พุทธภูมิ - สุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๖ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

่เชิญชวนร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ๒ แผ่นดิน พุทธภูมิ - สุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๖ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙


ขอเชิญ ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ๒ แผ่นดิน พุทธภูมิ - สุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๖​ ระหว่าง วันที่ ๕ - ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕​ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙


ขบวนแห่อัญเชิญ
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เคลื่อนขบวน ๗.๐๐ น.สู่มณฑลพิธี เพื่อประกอบพิธี และ​ ร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎก ๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น.ทุกวัน
พระไตรปิฎก
เป็นคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา อันเป็นการรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ เป็นองค์แทนคือคำสั่งสอนทุกส่วน ในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สิ่งนี้​ จะมีตั้งอยู่ และเจริญรุ่งเรืองได้คู่พระศาสนานั้น จะต้องมีการศึกษา เผยแผ่ สืบทอดด้วยการปฏิบัติอบรม และนำสู่การสาธยาย ทบทวน อยู่เป็นประจำเนืองๆ
“อานนท์! ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายจักเป็นศาสดาของเธอ​ ทั้งหลายโดยกาลล่วงไปแห่งเรา” มหา. ที.๑๐/๑๗๘/๑๔๑. มหาวาร.สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.


สาธยายพระไตรปิฎก
 นับว่ามีอานิสงส์สูงสุดหาประมาณมิได้ ก่อให้เกิดสัมมาทิฎฐิ มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาว ด้วยสติปัญญารู้แจ้งในธรรมะสูงสุด บรรลุความเป็นอริยบุคคลขั้นต้น


ปิดประตูอบายภูมิ ๔ และสามารถทำให้บรรลุความเป็นอริยบุคคลขั้นสูงได้เป็นลำดับ ดังนี้ แลซึ่งในการสาธยายพระไตรปิฎกครั้งนี้ คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา ๑๒๐ รูป ตามรอยบาทองค์พระศาสดา ร่วมสาธยายพระไตรปิฎก ทุกวัน​ ก่อนจะเดินทางไปยังแดนพุทธภูมิ ฯ


ขออนุโมทนา สาธุการ
🙏🙏🙏


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here