Breaking News

วธ. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานกลางกรุง นำธรรมสู่ใจประชาชน สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันมาฆบูชา


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า
กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยพื้นที่จัดงานในส่วนกลาง ได้ร่วมกับวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดงาน “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน 3” ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม และลานคนเมือง ศาลาว่ากากรุงเทพมหานคร ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนามากมาย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการวันมาฆบูชา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น การประกวดบรรยายธรรม การประกวดสุนทรพจน์ การประกวดอาราธนาศาสนพิธี เป็นต้น กิจกรรมจากพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ได้แก่ มีเทศน์ มี talk เกมคุณธรรม ตอบปัญหาธรรมะ รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รับชมภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า
ในโอกาสวันสำคัญนี้ กรมการศาสนาได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุของส่วนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร พระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มาประดิษฐาน ณ บุษบกมณฑป บริเวณลานคนเมือง และยังได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 99 องค์ ที่กรมการศาสนาได้ขอรับประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ในนิทรรศการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เวียนเทียน สักการบูชา ที่สำคัญยังได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตามแบบพระพุทธรูปวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งยังได้จัดให้มีการสักการะพระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตรจำลองจากทั่วประเทศ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรมีโอกาสได้ไปไหว้สักการะเพื่อเสริมบารมี เสริมสิริมงคล รวมถึงการสักการะพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง 9 ปาง นอกจากนี้ ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

"ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

ไม่มีความคิดเห็น