วธ. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานกลางกรุง นำธรรมสู่ใจประชาชน สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันมาฆบูชา - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วธ. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานกลางกรุง นำธรรมสู่ใจประชาชน สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันมาฆบูชา


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า
กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยพื้นที่จัดงานในส่วนกลาง ได้ร่วมกับวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดงาน “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน 3” ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม และลานคนเมือง ศาลาว่ากากรุงเทพมหานคร ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนามากมาย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการวันมาฆบูชา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น การประกวดบรรยายธรรม การประกวดสุนทรพจน์ การประกวดอาราธนาศาสนพิธี เป็นต้น กิจกรรมจากพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ได้แก่ มีเทศน์ มี talk เกมคุณธรรม ตอบปัญหาธรรมะ รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รับชมภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า
ในโอกาสวันสำคัญนี้ กรมการศาสนาได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุของส่วนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร พระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มาประดิษฐาน ณ บุษบกมณฑป บริเวณลานคนเมือง และยังได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 99 องค์ ที่กรมการศาสนาได้ขอรับประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ในนิทรรศการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เวียนเทียน สักการบูชา ที่สำคัญยังได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตามแบบพระพุทธรูปวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งยังได้จัดให้มีการสักการะพระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตรจำลองจากทั่วประเทศ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรมีโอกาสได้ไปไหว้สักการะเพื่อเสริมบารมี เสริมสิริมงคล รวมถึงการสักการะพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง 9 ปาง นอกจากนี้ ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

"ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here