“ผู้ว่า...การันตี ทุเรียนดี ทุเรียนอร่อย ต้องทุเรียน Gold Rayong” วันที่ 10 เม.ย.นี้ ณ ฟาร์มรื่นรมย์ ระยอง - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

“ผู้ว่า...การันตี ทุเรียนดี ทุเรียนอร่อย ต้องทุเรียน Gold Rayong” วันที่ 10 เม.ย.นี้ ณ ฟาร์มรื่นรมย์ ระยอง


ระยอง, วันที่ 10 เมษายน 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้รับเกียรติจากนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงาน ผู้ว่า...การันตี ทุเรียนดี ทุเรียนอร่อย ต้องทุเรียน Gold Rayong” ณ ฟาร์มรื่นรมย์ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


ระยอง
แหล่งผลิตไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียนในฤดูกาลผลิต ปี 2566 ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียน 162,000 ตัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทุเรียนระยองทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ และตลาดส่งต่างประเทศ จึงได้มีการยกระดับมาตรฐานคุณภาพทุเรียนระยองด้วยการเพิ่มเปอร์เซนต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน พร้อมส่งเสริมการเก็บเกี่ยวทุเรียนให้ถูกระยะ และถูกต้องที่จะนำสู่ทุเรียนคุณภาพดี


นางวรนุช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง
กล่าวรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ โดยนายวสันต์ รื่นรมย์ เจ้าของฟาร์มรื่นรมย์และในฐานะนายกสมาคมทุเรียนผู้ผลิตไทย บรรยายวิดิทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนด้วยการห่อผลด้วยถุงแดงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต (Magik Growth) และการยกระดับคุณภาพทุเรียนด้วยการตัดแก่ เปอร์เซนต์น้ำหนักเนื้อแห้ง 35% สู่การเป็นทุเรียนระยองเกรดพรีเมียม (Gold Rayong)


นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า
จังหวัดระยองดำเนินการโครงการยกระดับทุเรียนหมอนทองระยอง เพื่อยกระดับทุเรียนระยองเกรดพรีเมียม แบรนด์ Gold Rayong ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีถุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Magik Growth) เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตทุเรียน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จากผลวิจัยพบว่า สามารถเพิ่มน้ำหนักผล 8 – 10% เปลือกทุเรียนบางลง ผิวเปลือกสวย ไม่มีรอยทำลายของโรคและแมลง ปริมาณเนื้อเพิ่มมากขึ้น มีความโดดเด่นเรื่องคุณภาพ สีผล ขนาดผล รูปทรง ปริมาณเนื้อ และมีความปลอดภัยจากสารเคมี เนื่องจากการห่อผลตั้งแต่ระยะขยายผล โดยการเก็บเกี่ยวจะเก็บได้เมื่อเปอร์เซนต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนมากกว่า 35% จึงการันตีได้ว่า ทุเรียนระยองดีจริง และอร่อยจริง


ในปี 2566 จังหวัดระยองส่งเสริมการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน จำนวน 21 แปลงใหญ่ และได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีถุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Magik Growth) ร่วมกับการจัดการทุเรียนคุณภาพ จำนวน 10,000 ใบ


โดยจังหวัดระยองได้บรูณาการร่วมกับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) รวบรวมจัดทำทะเบียนรายชื่อเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนหมอนทอง พรีเมียม และมอบแบรนด์สัญลักษณ์ Gold Rayong เพื่อเป็นการการรันตี รวมถึงประชาสัมพันธ์ทะเบียนรายชื่อเกษตรกร และปริมาณผลผลิตสู่ผู้บริโภคทุกช่องทาง เพื่อให้เกิดการซื้อขายทุเรียนคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมที่เกษตรกรรับรองคุณภาพทุกผล สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค เกิดความยั่งยืนทางการตลาด และเป็นแนวทางในการขยายผลที่ส่งผลดีต่อทุเรียนในอนาคตต่อไป


จากนั้นเดินทางต่อไปยัง โรงคัดบรรจุทุเรียนเพื่อการส่งออก บริษัท จี๋เซียง ฟรุ๊ตส์ จำกัด ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อเยี่ยมชมการคัดทุเรียน และบรรจุทุเรียนเพื่อการส่งออก โดยมี นายนพดล แดงพวง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง นำบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสุ่มตรวจสอบวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อแห้งทุเรียนเพื่อการส่งออก และนำเยี่ยมชมการตรวจสอบการคัดแยก และบรรจุทุเรียนก่อนปิดตู้ เพื่อทำการส่งออก ตามกิจกรรม “ผู้ว่าการันตี ตรวจแน่ แก่ชัวร์ แป้งถึง จึงปิดตู้”


นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า
จากสถานการณ์ความต้องการของบริโภคทุเรียน โดยเฉพาะประเทศจีน ตลาดส่งออกใหญ่ที่สุด เปิดโอกาสการนำเข้าทุเรียนผลสดจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย “เวียดนาม” จึงกลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญของทุเรียนไทย ด้วยราคาที่ถูกกว่าเกือบ 50% เพราะต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ประกอบกับระยะทางขนส่งที่ใกล้กว่า ขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว สามารถตัดทุเรียนเปอร์เซ็นต์ความแก่มากกว่าประเทศไทย ทำให้รสชาติที่มีความอร่อย โดดเด่นตามลักษณะของเนื้อทุเรียนแก่ ตรงกับความชื่นชอบของลูกค้าชาวจีน เป็นข้อเสียเปรียบสำคัญของประเทศไทย นอกจากนี้การปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศไทย แม้ว่าตลาดส่งออกยังมีความต้องการ ควรเร่งเพิ่มแนวทางจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน โดยเฉพาะด้านคุณภาพรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียน ให้เป็นที่ยอมรับทั้งของคนไทย และตลาดต่างประเทศ


แนวทางจัดการเตรียมการเชิงรุกด้วยการยกระดับมาตรฐานทุเรียนหมอนทองเพื่อการส่งออก ให้มีน้ำหนักเนื้อแห้งขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 35% ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานในปัจจุบันที่ใช้อยู่ (มาตรฐาน มกษ 3 – 2556 กำหนดให้ทุเรียนพันธุ์หมอนทองเพื่อการส่งออก มีน้ำหนักเนื้อแห้งขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 32%) ทั้งนี้ เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดในจีนด้วยคุณภาพให้สูงมากขึ้น


จากนั้น นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายนพดล แดงพวง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง ทำการปิดตู้คอนเทนเนอร์ทุเรียนเพื่อการส่งออก ณ โรงคัดบรรจุทุเรียนเพื่อการส่งออกของบริษัท จี๋เซียง ฟรุ๊ตส์ จำกัด เป็นการปิดกิจกรรม “ผู้ว่าการันตี ตรวจแน่ แก่ชัวร์ แป้งถึง จึงปิดตู้”


และนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดผลไม้ การออกร้านจำหน่ายผลไม้คุณภาพดีจากเกษตรกร และอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here