สมาคม APRA INTERNATIONAL ร่วมก้บ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เตรียมจัดการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ APRA & TIRT INTERNATIONAL 2023 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สมาคม APRA INTERNATIONAL ร่วมก้บ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เตรียมจัดการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ APRA & TIRT INTERNATIONAL 2023


25 มิถุนายน 2023 ที่โซนเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น1 เซ็นทรัลเวิลด์ สมาคม APRA INTERNATIONAL เจ้าของสิทธิประเทศไทย ร่วมก้บ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดให้มีงานแถลงข่าวความพร้อมในการเตรียมจัดการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ APRA & TIRT INTERNATIONAL 2023 ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 


คุณสุภัทชกาญจน์ ภาเรือง สมาชิกสมาคม APRA INTERNATIONAL เจ้าของสิทธิประเทศไทย และผู้บริหารจัดการบริษัทเอสอา ไดนามิค จำกัด และในฐานะผู้แทนบริษัท Sha Yang Ye ประเทศไต้หวัน กล่าวว่า
“สมาคมหุ่นยนต์เอเชียแปซิฟิก APRA เป็นสมาคมที่รวมกลุ่มจากโรงเรียนและบริษัท ที่ให้ความสนใจแลกเปลี่ยนความรู้ด้านหุ่นยนต์ การแข่งขัน โดยก่อตั้งในปี 2012 เริ่มต้นจากประเทศไต้หวันและฮ่องกง ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 20 ประเทศ ในส่วนของประเทศไทย บริษัท เอสอา ไดนามิค จํากัด เป็นตัวแทนของประเทศไทย เป็นผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิก และการแข่งขัน TIRT เป็นงานแข่งขันที่จัดเป็นประจำที่ไต้หวันทุกปี ซึ่งจัดโดยรัฐบาลไต้หวันและบริษัท Sha Yang Ye เป็นการแข่งขันที่ รวมกลุ่มผู้ให้ความสนใจด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติและเทคโนโลยีต่างๆ จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยการแข่งขันดังกล่าวจะเปิดโอกาศให้ผู้ชื่นชอบการแข่งขันหุ่นยนต์ ได้มีทางเลือกในการใช้อุปกรณ์และกติกาที่หลากหลาย”


คุณสุภัทชกาญจน์ ภาเรือง ยังกล่าวอีกว่า
กลุ่มเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้คือ นักเรียน นักศึกษา ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจด้านการแข่งขันหุ่นยนต์ ทางสมาคมหุ่นยนต์เอเชียแปซิฟิก APRA รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดงานนี้ในประเทศไทย โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและหุ่นยนต์ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี 2566 นี้ ได้รับมอบธงเจ้าภาพจากประเทศไต้หวันและธงนานาชาติเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา


รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า
"คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ความเป็น Global Engineer ในปีนี้ที่คณะวิศวะครบรอบ 63 ปี ได้มีโอกาสฐานะเจ้าภาพร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประเทศใต้หวันและอีกหลายประเทศ ในการจัดงานแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ APRA&TIRT International 2023 ในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วรบุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยภายในงานนี้ จะเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในหลากหลายรายการ ตั้งแต่หุ่นยนต์ซูโม่ หุ่นยนต์เตะฟุตบอล จนไปถึงหุ่นยนต์บริการส่งของ หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากนานาชาติกว่า 20 ประเทศ นอกจากผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยแล้ว ยังมีผู้เข้าแข่งขันจากใต้หวัน มาเลเซีย สิงค์โปร์ อเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ"


"งานนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน ทั้งนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้น รวมถึงบริษัทภาคอุตสาหกรรมที่จะมาเข้าร่วมและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาชมงาน ซึ่งงานนี้จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในการเป็นนักประดิษฐ์และได้ส่งเสริมให้ได้แข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินํามาใช้ในการพัฒนาประเทศ ให้สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาชาติ สนับสนุนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และนําความรู้จากประสบการณ์จริงมาพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น พัฒนานักเรียน นักศึกษาไทย ที่สนใจเรียนรู้ระบบการเรียนแบบนักเรียนนานาชาติ" รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล กล่าวทิ้งท้าย


วิธีการเข้าร่วมงาน สามารถติดตามได้ทาง apra2023.kmitl.ac.th หรือทาง facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. หรือทาง SR Dynamics และขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจให้ติดตามการแข่งขันและเข้าร่วมงานเพื่อให้กำลังใจน้องๆ และตัวแทนทีมการแข่งขันจากประเทศไทยในเวทีโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here