คณะสถาปัตย์ฯ สจล.เปิดไอเดียสุดเจ๋ง 5 ธุรกิจใหม่แกะกล่องจาก “Creative Startup 2023” - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

คณะสถาปัตย์ฯ สจล.เปิดไอเดียสุดเจ๋ง 5 ธุรกิจใหม่แกะกล่องจาก “Creative Startup 2023”


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 66 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ได้จัดโครงการ Creative Startup 2023 แสดงผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมการบรรยายพิเศษ AADx Talk ในหัวข้อ : Connect the Dots, Create the Dream จากผู้เชี่ยวชาญด้านงานสร้างสรรค์หลากหลายท่าน ทั้งนี้ สจล. มุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดสู่การก้าวไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ด้านนวัตกรรม สู่การเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ


ผศ. ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดโครงการ Creative Startup 2023 เวทีแสดงผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยโครงการนี้สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันกับนักศึกษาต่างคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากความคิดนอกกรอบ สร้างเครือข่ายนักศึกษาให้พร้อมออกไปใช้ชีวิต เข้าสู่สังคมการทำงานในอนาคต


โครงการ Creative Startup 2023
ได้รับการสนับสนุนจาก Educational Instituted Support Activity (EISA) โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (ThaiBev) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ริเริ่มแนวคิดและเรียนรู้ในการทำ Start up สู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ด้าน Creative และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ส่งมอบองค์ความรู้ด้านการทำธุรกิจ Start up ซึ่งโครงการ Creative Stratup 2023 ในครั้งนี้ มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 คน 


โดยมีเหล่าเมนเทอร์และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำเพื่อดึงศักยภาพทั้งในด้านการออกแบบและการทำธุรกิจไปพร้อมๆ กัน จนสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์และเหลือเข้ารอบตัดสิน หรือ Pitching Day ซึ่งทำให้ได้ 5 ไอเดียธุรกิจที่น่าสนใจ ได้แก่   
   - ทีม KID DO : นวัตกรรมเครื่องหอมไล่ยุง จาก ลูกน้ำ / รางวัลที่ 1   
   - ทีม TOP ชวา : ผลิตภัณฑ์กันกระแทกจากวัสดุธรรมชาติ จาก ผักตบชวา / รางวัลที่ 2
   - ทีม T-DATE : Food waste การลดขยะอาหาร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) / รางวัลที่ 3 
   - ทีม Domi : เกมส์ที่มี คอมมูนิตี้ ย่านลาดกระบัง สุด Toxic ยิ่งเล่นยิ่งหารายได้ / รางวัลที่ 3
   - ทีม Re:en : ผลิตภัณฑ์ ของเล่น ด้วยความคิดสร้างสรรค์ / รางวัลที่ 3


หลังจากที่ทั้ง 5 ทีม นำเสนอผลงานในรอบตัดสิน หรือ Pitching Day แล้ว จะได้รับเงินสนับสนุนมากกว่า100,000 บาท เพื่อจัดตั้งบริษัท และทําต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป และยังมีโอกาสต่อยอดทุนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในอนาคต


นอกจากนี้ ภายในงาน Creative Startup 2023 – Pitching Day ยังจัดเสวนา AADx Talk ในหัวข้อ : Connect the Dots, Create the Dream เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายไอเดียเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ผศ.ชาลี มธุรการ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพชีวิตนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, อ.อุกฤษ วรรณประภา หัวหน้าศูนย์ Architecture, Art, and Design eXterprise Center (AADx) พร้อม เปิดบริษัทจำลอง AAD SHOP พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษานำผลงานของตนเองมาจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง AAD SHOP ใน Munx2 พื้นที่ใหม่ใน Seacon Square


ในส่วนคณะกรรมการ Creative Stratup 2023 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คุณวริทธิ ตรีประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, ดร.นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี อาจารย์ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ สจล., คุณสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, คุณพิพัฒน์ พิเชฐจำเริญ CEO ของบริษัท Witsawa สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, คุณสมโชค คงบัณฑิตสกล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการตลาด Off line Moderntrade//Retail//ค้าปลีก ค้าส่ง//พัฒนาผลิตภัณฑ์, คุณปิยะพร ตันคงคารัตน์ ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฮก แอนด์ ซันส์ จำกัด ตั้งเซ่งจั้ว


ทั้งนี้ โครงการ Creative Startup 2023 ณ Munx2 Seacon Square จัดโดย คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ และ Architecture, Art, and Design eXterprise Center (AADx) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here