สัปดาห์มวยไทย ต้านภัยยาเสพติด (ลานมวยครูเสือ) เพื่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ปี 2566 หนึ่งในโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด (ลานมวยครูเสือ) - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สัปดาห์มวยไทย ต้านภัยยาเสพติด (ลานมวยครูเสือ) เพื่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ปี 2566 หนึ่งในโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด (ลานมวยครูเสือ)


พลเอกวินิจ ภักดีพินิจ ประธานคณะกรรมการโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด ลานมวยครูเสือ โดยพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นประธานเปิดงาน "สัปดาห์มวยไทย ต้านภัยยาเสพติด (ลานมวยครูเสือ) เพื่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ปี 2566" 


กิจกรรมหนึ่งในโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด (ลานมวยครูเสือ)
โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ ดร. ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA), นายอำนวย เกตุบำรุง นายสนามมวยและประธานโรงเรียนมวยไทยนานาชาติรังสิต, ดร.ณัฐธัญ โพธิ์ชัย ผู้จัดการลานมวย, พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช (สารวัตรแรมโบ้) นายตำรวจประจำตัวพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9, นายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตวังทองหลาง, นายสามารถ มะลูลีม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กทม., ดร.ศิริวัตถ์ ดอกแก้ว กรรมการและเลขานุการ, พ.อ.หญิงนันทนา ปัญญะบูรณ์ กรรมการและเหรัญญิก, ดร.ณัฐ ผู้จัดการและเจ้าของร้านอาหารณัฐกินปลา รามคำแหง, พ.อ.ณัฐพล แก้วปัดสิน หัวหน้าครูผู้ฝึกสอน นายคมสัน มีสมมนต์, ร.ต.อ.หญิง โสภา อัลดุลลากาชิม, นางสาวรมณ สุวรรณมานนท์, พ.ต. ดร.จรัญ ดวงสว่าง, นายพินิจ พลขัน รวมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิมวยไทย มูลนิธิ ฮ. สีฟ้า สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ นักมวยสมัครเล่น นักมวยต่างชาติ และสื่อมวลชน ร่วมงานจำนวนมาก ณ ลานมวยครูเสือ บริเวณใต้ทางด่วน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566


โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เริ่มด้วยการแสดงกลองยาวของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพลีลา กิจกรรมคลีนิกมวยไทย การฉายวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของโครงการฯ และการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามด้วยการแสดงคีตะมวยไทย การแสดงรำร่ายไหว้ครู การชกมวยของเยาวชนในโครงการฯ และการชกมวยของนักมวยจากต่างประเทศ (ชาย/หญิง) การแข่งขันบาสเก็ตบอลอาวุโส (ชาย/หญิง) การแข่งขันบาสเก็ตบอลเยาวชน (ชาย/หญิง) ปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลให้นักกีฬาและผู้ร่วมแสดงในพิธี


พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช (สารวัตรแรมโบ้) กล่าวว่า
โครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด (ลานมวยครูเสือ) ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2542 โดย พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง และเป็นประธานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
   1. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติให้เยาวชนไทยได้มีจิตสำนึกหวงแหนและภูมิใจในบรรพบุรุษไทยที่ได้คิดค้นศิลปะแม่ไม้มวยไทยไว้ป้องกันตนเอง เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
   2. เป็นการสนองพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และตอบสนองปัญหาสังคมนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
   3. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง อันเป็นแนวทางสู่การพัฒนาเยาวชน และประชากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในสังคม
   4. เป็นการดำรงเอกลักษณ์ของชาติไทย ในการต่อสู้ป้องกันตนเองทุกรูปแบบ ของหมัดเท้าเข่าศอก และกลยุทธ์ในการต่อสู้ เช่น การรุก การรับ และการตอบโต้ โดยสามารถเรียนรู้ได้ทั้งชายหญิง ภายใต้ศาสตร์ศิลปะ ที่เรียกว่า "มวยไทย"
   5. เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความทัดเทียมกันทางสังคมของเยาวชนทุกชนชั้น โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด ได้มีโอกาสรับการคัดเลือกไปศึกษาดูงานและเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในต่างประเทศ ในการฝึกอบรมจะรับเยาวชน อายุ 7 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศหญิงหรือชาย วิชาที่ฝึกอบรม ประวัติมวยไทย ปี่มวย มีรำร่ายไหว้ครู คีตะมวยไทย และทักษะมวยไทย โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่าย


โครงการฯ นี้ได้มีการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป มีการอบรมครูจากหน่วยทหารในโรงเรียน และหน่วยงานเอกชนที่สนใจ โดยเฉพาะคีตะมวยไทย ปัจจุบันนี้มีการฝึก เผยแพร่ และแข่งขันทั่วไปทั่วประเทศ ในอดีตที่ผ่านมา พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ ได้นำคณะเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแล้วหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย คาซัคสถาน เยอรมัน ออสเตรเลีย ออสเตรีย ฮังการี คาซัคสถาน์ บรูใน โอมาน และโปแลนด์ จนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การฝึกอบรมจึงหยุดชะงักไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง


ปัจจุบันการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นดีขึ้นมากแล้วจนแทบไม่มีแล้ว ทางคณะกรรมการจึงได้ดำเนินโครงการฯ สานต่อตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป ประกอบกับ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เป็นวันครบรอบอายุ 91 ปี ของพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ ทางคณะทำงานโครงการฯ จึงมีมติจัดงาน "สัปดาห์มวยไทย ต้านภัยยาเสพติด (ลานมวยครูเสือ) เพื่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ปี 2566" หนึ่งในโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด (ลานมวยครูเสือ) ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สภามวยไทยโลก, สมาคมมวยไทยสมัครเล่น, มูลนิธิมวยไทย, สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IFMA ), มูลนิธิ ฮ.สีฟ้า, สนามมวยเวทีรังสิต, สำนักงานเขตวังทองหลาง, โรงเรียนต่างๆ ที่ส่งเยาวชนมาร่วมกิจกรรม, บริษัทฟุตบอลไทย จำกัด ( FBT) และร้านอาหารณัฐกินปลา รามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here