อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จับมือ คณะวิศวะ จุฬาฯและภาคีเครือข่าย จัดงาน Thai Water Expo และ Water Forum 2023 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จับมือ คณะวิศวะ จุฬาฯและภาคีเครือข่าย จัดงาน Thai Water Expo และ Water Forum 2023


          ****รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมยกทัพเทคโนโลยีจากเนเธอร์แลนด์เข้าร่วม****

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย คณะวิศวะ จุฬาฯ และภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านทรัพยากรน้ำ ร่วมกันจัดงาน "Thai Water Expo (THW) และ Water Forum 2023" งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครบวงจรที่สุดงานเดียวในประเทศไทย ชูแนวคิด “เสริมสร้างความพร้อมของอาเซียน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” ขนทัพนวัตกรรมล่าสุดจากเนเธอร์แลนด์ และประเทศชั้นนำระดับโลก พร้อมจัดเวทีเสวนา “Water Forum” ดันไทย "จัดการน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน"

น้ำ ถือเป็นหนึ่งทรัพยากรที่สำคัญของทุกห่วงโซ่อาหาร ระบบนิเวศ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรน้ำ
เช่น อุณหภูมิของแหล่งน้ำธรรมชาติ ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ด้วยผลกระทบดังกล่าวเราจึงต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการและกิจกรรมเจรจาธุรกิจชั้นนำ ผนึกภาคีเครือข่าย นำโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย สถาบันน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆที่มีประสบการณ์ในด้านบริหารจัดการน้ำ ร่วมจัดงาน Thai Water Expo (THW) และ Water Forum 2023 ปักธงร่วมกันเดินหน้าสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนผ่านการบริหารจัดการน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


นายแร็มโก ฟัน ไวน์คาร์เดิน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำราชอาณาจักรไทย กล่าวว่า
ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้เผชิญกับปัญหาน้ำมาหลายศตวรรษ ซึ่งหากไม่มีระบบบริหารจัดการน้ำที่ดี ครึ่งหนึ่งของประเทศจะกลายเป็นทะเล ประเทศเนเธอร์แลนด์มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยมานานกว่า 4 ทศวรรษ ซึ่งในปี 2021 ได้ร่วมกันบริหารจัดการน้ำและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำในเขตเมือง ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ทางสถานทูตฯ พร้อมเป็นส่วนสำคัญด้านการเรียนรู้ และปรับตัวเพื่อเผชิญความท้าทายกับปัญหาเหล่านี้ เนเธอร์แลนด์ได้พัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เช่น ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยจัดทำเขื่อน ประตูระบายน้ำ พนังกั้นน้ำ สถานีสูบน้ำ คันกั้นดิน และกำแพงกั้นคลื่นทะเล ทั้งแบบที่กั้นถาวร และแบบที่เปิด-ปิดได้ กั้นตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำจนเข้ามาในประเทศ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่มีความเสี่ยงสูง... 

...ปัจจุบันเป็นโครงการจัดการน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยประสบการณ์ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเราพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมล่าสุด ซึ่งงาน Thai Water Expo 2023 ถือเป็นอีกหนึ่งความเชื่อมโยงที่ดีระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ โดยเราได้นำกว่า 12 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำ การบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย มาร่วมจัดแสดงภายในงาน นอกจากนี้เรายังได้ร่วมจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "Thailand- Netherlands Water Innovation Forum" ร่วมกับสถาบันน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่องการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต


รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ผู้แทนคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า
เราในฐานะภาคของการศึกษา จึงสร้างการตระหนักรู้ด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยทางวิศวฯ จุฬาฯ ตั้งเป้าพร้อมรับมือต่อผลกระทบด้านวัฏจักรน้ำ ความสมดุลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรามีผลงานวิจัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการทั้ง น้ำ อากาศ สิ่งที่มีอิทธิพล รวมทั้งความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะดิจิทัล เพราะข้อมูลจะช่วยเราในการคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งในอนาคต ซึ่งนี่คือแนวทางที่วิศวฯ จุฬาฯ เดินหน้าพัฒนาและวิจัย ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ด้านวิศวกรรมเท่านั้น เรามองหลายๆด้านเพื่อร่วมกันจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด... 


...โดยที่ผ่านเราทำงานควบคู่กับหลากหลายภาคส่วน รวมถึงงานสัมมนาวิชาการ Water Forum ในปีนี้ ทางคณะฯ เป็นแกนหลักรวมหน่วยงานสมาคมที่เกี่ยวข้องอาทิ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวะกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มาร่วมสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุมในทุกมิติด้านการจัดการน้ำ ทั้งเรื่องเทคโนโลยีการจัดการน้ำอัจฉริยะ ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ แนวความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงกรณีศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีการเชิญผู้ชำนาญทั้งในไทยและต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านเวทีเสวนานี้ นอกจากนี้ทางคณะฯ พร้อมสมาคมต่างๆ ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยี ผ่านโครงการด้านน้ำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจเข้าชม เราเชื่อมั่นว่าการจัดงาน Thai Water Expo และ Water Forum 2023 จะเป็นเวทีสำคัญระดับภูมิภาค เพื่อพบปะ พูดคุย นำเสนอเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเพื่อยั่งยืนในอนาคต


นางสาวกชสร โตเจริญธนาผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า
เราในฐานะผู้นำด้านการจัดกิจกรรมและนิทรรศการระดับภูมิภาค จัดงาน Thai Water Expo 2023 (THW) งานมหกรรมเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครบวงจรที่สุดงานเดียวในประเทศไทย โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 ปีนี้ได้ชูแนวคิด "เสริมสร้างความพร้อมของอาเซียน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายในงานได้ขนทัพเทคโนโลยีและนวัตกรรม โซลูชั่นด้านน้ำครบวงจร จากบริษัทชั้นนำของโลกกว่า 200 บริษัท และพาวิลเลียนจากกว่า 8 ประเทศ อาทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และไต้หวัน มาร่วมจัดแสดงเทคโนโลยี การนำปัญญาประดิษฐ์มาผนวกใช้ในการบำบัดน้ำเสีย การคาดการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศ รวมถึงโซนจัดแสดงพิเศษ Insight Water รวบรวม 30 องค์กรหลักด้านน้ำให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง... 


...เราหวังว่างานนี้จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมน้ำสู่สากล นอกจากนี้ยังจัดร่วมกับการประชุมนานาชาติ Water Forum ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการน้ำจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ร่วมแบ่งปันความรู้ เทรนด์เทคโนโลยี รวมถึงโซลูชั่นด้านน้ำ โดยการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นเวทีสำคัญระดับภูมิภาค สำหรับการเจรจาธุรกิจและแบ่งปันความรู้ เราเชื่อมั่นว่านี่คือศูนย์รวมเครือข่ายที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนให้เกิดการทำงานร่วมกันด้านการจัดการน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

มาร่วมสานต่อความร่วมมือไปพร้อมกันในงาน Thai Water Expo (THW) และ Water Forum 2023 หนึ่งเวทีที่สำคัญระดับภูมิภาคและเป็นโอกาสทองของไทยในอุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสีย โดยปีนี้จัดขึ้นร่วมกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2023 งานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนเข้าชมงานที่ www.thai-water.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here