ผู้ประกอบการเรียกร้อง “จินตนันท์” สะท้อนปัญหา คลายกฎระเบียบกสทช. - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ผู้ประกอบการเรียกร้อง “จินตนันท์” สะท้อนปัญหา คลายกฎระเบียบกสทช.


ผู้ประกอบการด้านกิจการโทรทัศน์รายใหญ่และรายเล็ก ให้ความสนใจสะท้อนปัญหาการดำเนินงานของบอร์ดกสทช. เลขาธิการกสทช. และสำนักงานเลขาธิการ กสทช. โดยสะท้อนผ่านกตป.ด้านกิจการโทรทัศน์ ดร.จินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตรทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล หรือกตป. กสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ ร่วมกับรศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมนักวิชาการคุณภาพ อาทิ ดร.ประวิทย์ ชุ่มชู ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก จัดโฟกัสกรุ๊ป รับฟังความเห็น กลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่นอกจากจะประสบปัญหาด้านการขายโฆษณาสนับสนุนรายการ ยังอยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือดกับคอนเทนต์จากต่างประเทศซึ่งได้รับความนิยมสูงมากจากผู้ชมชาวไทยเนื่องจากหลายประเทศได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากภาครัฐ


ที่ประชุมได้มีการระดมความคิดเห็นในวงสนทนาเกี่ยวกับทิศทางและบริบทแวดล้อมในพหุนิยมของกิจการโทรทัศน์ไทย ซึ่งผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายเล็ก ต่างเรียกร้องให้กสทช.เร่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยคลายกฎระเบียบบางประการ และบางส่วนได้เสนอให้มีการลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มของไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการชาวไทยได้ใช้เผยแพร่ออกอากาศเพิ่มยอดผู้ชมไม่เพียงระดับประเทศแต่เพิ่มผู้ชมกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่ปัจจุบันเหลือภาคเอกชนน้อยราย สามารถอยู่รอดได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here