ทีเส็บจัดกิจกรรม ONE BELT ONE ROAD MICE ROADSHOW เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไมซ์ 3 ประเทศ ต่อยอดเส้นทาง R3A รถไฟ จีน – ลาว - ไทย เข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ทีเส็บจัดกิจกรรม ONE BELT ONE ROAD MICE ROADSHOW เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไมซ์ 3 ประเทศ ต่อยอดเส้นทาง R3A รถไฟ จีน – ลาว - ไทย เข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ


การพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ชื่อ One Belt One Road หรือ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทย มีความใกล้ชิดกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน มากยิ่งขึ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะการเดินทางมาท่องเที่ยวและทำกิจกรรมไมซ์บนพื้นที่เชื่อมโยง โดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง เนื่องจากนักเดินทางชาวจีน มีความชื่นชอบการเดินทาง และการค้นหาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะ “ประเทศไทย”เส้นทางสายไหมใหม่นี้
จึงเป็นเส้นทางสำคัญเส้นทางหนึ่งของการเดินทางมาประเทศไทยของนักเดินทางชาวจีนในอนาคต หลังจากจีนเปิดประเทศและจากการเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวกันในวงกว้าง ถึงการเตรียมการรองรับนักเดินทางระหว่างประเทศในภูมิภาค CLMV - สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับนักเดินทางบนเส้นทางดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สสปน. หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) จัดกิจกรรม ONE BELT ONE ROAD MICE ROAD SHOW 2023 ขึ้น โดยเชิญ Potential Buyer จาก สปป.ลาว จีนและเมียนมาร์ ที่สนใจทำตลาดไมซ์บนเส้นทาง One Belt One Road เชื่อมโยงประเทศไทย สัมผัสประสบการณ์ไมซ์เส้นทางสายเชียงราย - พิษณุโลก - กรุงเทพฯ ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการบนเส้นทางเชือมโยง เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เชื่อมโยงเครือข่าย อันนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดสู่เส้นทางไมซ์ไหม่ในอนาคตร่วมกัน


ด้าน ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สสปน. หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า
“สำหรับการจัดกิจกรรม ONE BELT ONE ROAD MICE ROAD SHOW 2023 ในครั้งนี้ ทีเส็บได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เรียนเชิญ Potential Buyer จากสปป.ลาว จีนและเมียนมาร์ ที่ทำตลาดบนเส้นทาง One Belt One Road อยู่เดิมและสนใจจะขยายตลาดใหม่เพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง R3A กับจังหวัดต่างๆของประเทศไทย กว่า 20 ราย ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์บนเส้นทางเชียงราย - พิษณุโลก – กรุงเทพฯ เพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดเส้นทาง R3A มายังภาคเหนือและเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเส้น R3A และสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางมาพำนักเพื่อทำกิจกรรมไมซ์ไมซ์ในประเทศไทยยาวนานขึ้น ผ่านการนำเสนอสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในประเทศไทยที่น่าสนใจแก่ผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดเป็น Package โปรแกรมเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ต่อไป โดยคาดว่าการเชิญกลุ่ม Buyer จากทั้ง 3 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะเกิดมูลค่าการจับคู่ทางการค้ากับคู่เจรจาของทั้ง 3 จังหวัดภายหลังงานไม่น้อยกว่า 18 ล้านบาท


ด้านนายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เล็งเห็นว่า ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ ผ่านการจัดกิจกรรม ONE BELT ONE ROAD MICE ROAD SHOW 2023 จะเป็นโอกาสสำคัญในการฉายภาพให้เห็นว่า นอกจากด่านชายแดนที่ จ. หนองคายแล้ว ยังมีด่านชายแดนที่มีศักยภาพอีกหลากหลายเส้นทาง ซึ่งด่านชายแดนในภาคเหนือ อันประกอบไปด้วย ด่านชายแดนเชียงของ-ห้วยทราย และ ด่านแม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งทางราง รถ และทางเรือ และถือเป็นด่านชายแดสำคัญที่มีศักยภาพสูง สามารถต่อยอดเส้นทางให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว MICE ได้เป็นอย่างดีอีกเส้นทางหนึ่ง โดยเฉพาะนักเดินทางจีนที่เข้ามายังเส้นทางนี้ ส่วนมากมาเป็นกลุ่มคณะใหญ่และส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจ ที่มีความพร้อมในการเดินทาง โดยจะจองที่พักโรงแรมหรู หรือ 4 ดาวขึ้นไป ดังนั้น การเลือกนำเสนอสถานที่บนเส้นทางเชียงราย - พิษณุโลก – กรุงเทพฯ ในการทำ Route เส้นทางไมซ์ในครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงศักยภาพให้เห็นว่า ทั้ง 3 จังหวัดนี้ ถือเป็นเมืองต้นแบบที่มีศักยภาพรองรับการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดี


เส้นทางหมายเลข 3A หรือ Road 3 Asia(R3A)
เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง จีน – สปป.ลาว – ไทย เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor — NSEC) ภายใต้กรอบความ ร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion — GMS) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 ภายใต้ โครงการ “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ” และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2551


เส้นทาง R3A หรือ คุนมั่น กงลู่
เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมการขนส่งทางบกระหว่าง นครคุนหมิง มณฑลยูนนานของจีนกับกรุงเทพมหานครของไทย ผ่าน 3 ประเทศ โดยต้นทางเริ่มจากเชียงของไทยผ่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว หลวงน้ำทา-บ่อเต็น ของ สปป.ลาว ไปยังบ่อหาน-เชียงรุ่งหรือจิ่งหง ในแคว้นสิบสองปันนา นครคุนหมิง มณฆลยูนนาน ของประเทศจีน รวมระยะทางกว่า 1,800 กิโลเมตร ความสะดวกในการเดินทางส่งผลให้จำนวนนักเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนักเดินทางชาวจีน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here