“ CBD First For Palliative Care ” : ทางเลือกการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

“ CBD First For Palliative Care ” : ทางเลือกการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว


กรุงเทพมหานคร ( 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566) : โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว“ CBD First For Palliative Care ทางเลือกการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว” นำทีมโดย นพ.จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ร่วมด้วย นพ.ศุภชาติ ชมภูนุช แพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง และ ดร.ก้องเกียรติ สุริเย Chief executive officer of GRD group (CEO of GRD group) ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยใช้ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเอ็มซีทีผสมสารสกัดซีบีดี” และมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มาร่วมเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆระหว่างการรักษา และผลการรักษาโดยการดูแลแบบประคับประคอง หรือ Palliative Care คือการดูแลทางการแพทย์แบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ช่วยลดความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนทางด้านสังคม และจิตวิญญาณ โดยจะคำนึงถึงความต้องการ (The living will) ของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นสำคัญ มีเป้าหมายและวิธีการดูแลเพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายต่างๆ ที่เกิดกับผู้ป่วย เป็นการดูแลเพื่อป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมาน ร่วมกับการดูแลทางด้านจิตใจ ซึ่งหลักการการดูแลจะเริ่มจากการที่แพทย์ได้ประเมินทั้งปัญหาสุขภาพทางร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ป่วย จากนั้นจะวางแผนการรักษา โดยใช้วิธีรักษาอาการรบกวนต่างๆ อย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล


แนวทางการดูแลรักษามีหลากหลายรูปแบบดังนี้

   1. การดูแลแบบประคับประคองด้านร่างกาย
      - การใช้ยาแผนปัจจุบันเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ทั้งยาในกลุ่มมอร์ฟีนและยาที่ไม่ใช่มอร์ฟีน
      - การใช้ยาทางเลือกอื่นๆ รวมทั้งการใช้สาร CBD เพื่อบรรเทาอาการและผลข้างเคียง เช่น อาการปวด คลื่นไส้อาเจียน อาการนอนไม่หลับ เป็นต้น
      - การทำกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
      - การปรับเปลี่ยนทางโภชนาการเพื่อความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
   2. การดูแลแบบประคับประคองด้านจิตใจ ให้คำปรึกษา พูดคุย รับฟัง ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและความเครียดทางด้านจิตใจ เข้าใจเป้าหมายและความคาดหวังที่แท้จริงของผู้ป่วยและครอบครัว ช่วยหาทางออกในกรณีที่ผู้ดูแลรู้สึกว่ามีปัญหารุมเร้า
   3. การดูแลแบบประคับประคองด้านสังคม เมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยไม่กล้าพูดคุยกับญาติหรือผู้ดูแลเกี่ยวกับความรู้สึกและสิ่งที่ต้องเผชิญ การดูแลแบบประคับประคองของทางโรงพยาบาลจะมีทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือโดย Expert Care ที่เข้าไปเยี่ยม พูดคุย สอบถาม รวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในการหารือกับญาติและผู้ดูแล
   4. การดูแลแบบประคับประคองด้านจิตวิญญาณ การดูแลผู้ป่วยในโรคที่รักษาไม่หาย อาจมีความต้องการอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบ ต้องการให้ญาติมาเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด ทางโรงพยาบาลและญาติผู้ป่วยจะช่วยกันค้นหาเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยให้ดีที่สุด ช่วยออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยและสะดวกต่อคนในครอบครัว ซึ่งจะสอดคล้องกับความปรารถนา ความเชื่อ ความรัก การให้อภัย รวมถึงศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ


การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
เป็นบริการที่ทางโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ที่กำลังเผชิญหน้ากับโรคที่คุกคามต่อชีวิต (life-threatening illness) ซึ่งไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นโรคมะเร็งเท่านั้น การดูแลจะประกอบด้วยการให้คำปรึกษา วางแผนการป้องกัน และให้การรักษาแบบผสมผสานทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยา หรือใช้การรักษาทางเลือกอื่นๆ รวมถึงการใช้ CBD ร่วมด้วย เพื่อบรรเทาความทุกข์ ลดความเจ็บ ลดความทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไปจนถึงให้การดูแลครอบครัวของผู้ป่วย


นพ.จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กล่าวว่า
“ To Be The First Choice And To Be The Destination ” กอปรกับปรัชญา “ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี เพื่อศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต ” คือภารกิจโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ที่ตั้งใจพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยปักหมุดกรุงเทพฝั่งตะวันออกให้ผู้รับบริการรวมถึงครอบครัวผู้รับบริการได้รับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นการส่งมอบคุณค่าของการบริการอย่างแท้จริง


สำหรับผู้ที่สนใจบริการการดูแลแบบประคับประคองโดยใช้ CBD Frist นั้นสามารถเข้ามาติดต่อที่ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ ( Beyond Health Center ) โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ได้ด้วยตัวเอง หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2944-7111 หรือที่เว็บไซต์ https://www.phyathai.com/th/pytn


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here