เด็กไทยกวาด 33 รางวัลโครงการ ASMOPSS ครั้งที่ 13 ที่ประเทศอินโดนีเซีย กระทรวงศึกษาเร่งมอบรางวัล - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567

เด็กไทยกวาด 33 รางวัลโครงการ ASMOPSS ครั้งที่ 13 ที่ประเทศอินโดนีเซีย กระทรวงศึกษาเร่งมอบรางวัล


กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไมราห์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด , โรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด หรือ วิทย์ครูป้อม ASCI (ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียนผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งผู้บริหาร โรงเรียน ครูผู้สอน โดยมี นายนพ ชีวานันท์ (เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธานในพิธี และมอบโล่รางวัลบริษัท ไมราห์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด , โรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด (หรือ วิทย์ครูป้อม ASCI) เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ให้จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการ ASMOPSS Thailand
เพื่อไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติในโครงการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools (ASMOPSS) ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เน้นทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นฐาน โดยในปีนี้ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาเป็นการส่งนักเรียนจากโครงการ ASMOPSS THAILAND เข้าแข่งขันเป็นครั้งที่ 3 และโครงการ ASMOPSS จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13


โดยในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา มีนักเรียนผู้แทนจากโครงการ ASMOPSS THAILAND เข้าแข่งขันจำนวน 29 คน จากผู้เข้าแข่งขันประเภทบุคคลทั้งหมด 107 คน และประเภททีมทั้งหมด 30 ทีม จาก 10 ประเทศ โดยนักเรียนผู้แทนจากประเทศไทยได้รับรางวัลกลับมาทั้งหมด 33 รางวัล แบ่งเป็น เหรียญรางวัลประเภทบุคคลจำนวน 25 รางวัล (เหรียญทองจำนวน 8 เหรียญ, เหรียญเงินจำนวน 8 เหรียญ, เหรียญทองแดงจำนวน 9 เหรียญ) และได้รับรางวัลประเภททีมจำนวน 8 รางวัล (รางวัลชนะเลิศ Best Team ระดับประถมศีกษาจำนวน 1 รางวัล, ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 1 รางวัล), (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาจำนวน 2 รางวัล, ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 1 รางวัล), (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาจำนวน 1 รางวัล, ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 2 รางวัล)


นายนพ ชีวานันท์ (เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) กล่าวภายในงานว่า
“ในฐานะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากท่าน พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีมีโอกาสได้พบกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับรางวัล และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในเวทีการแข่งขันทั้งในระดับชาติ และนานาชาติของโครงการแอสมอพส์ และรู้สึกได้ว่าพิธีมอบรางวัลในวันนี้ เปรียบเสมือนรวมตัวของนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถในระดับชั้นนำของประเทศ ซึ่งกำลังเติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า และเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนทุกคนและขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้ภาพความสำเร็จในวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างงดงาม หากเปรียบน้อง ๆ นักเรียนทุกคนเป็นเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่ง... 


...ผมต้องขอชื่นชมผู้ปกครองทุกท่าน ที่อยู่เบื้องหลังการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ บรรจงเลือกสรรพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์เพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์ให้เติบโต และขอชื่นชมผู้บริหารและคณะครู อาจารย์ทุกท่าน ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ที่อยู่เบื้องหลังการรดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ย จนเมล็ดพันธุ์น้อยๆ กลายเป็นต้นกล้าที่แข็งแรง อีกทั้งผมขอชื่นชมและขอบคุณคณะทำงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันตกแต่ง และฟูมฟักต้นกล้าเหล่านี้ให้เติบใหญ่ กลายเป็นต้นไม้ที่สร้างร่มเงาให้กับผู้อื่นได้ ที่สำคัญที่สุดผมขอชื่นชมนักเรียนทุกๆ คน ในความพยายามและความมุ่งมั่น ที่นำพาตนเองมาสู่วันแห่งความสำเร็จวันนี้ได้ ทั้งนี้ ด้วยความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่มีต่อการศึกษา กระผม เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การเติบโตของต้นไม้ทุกต้นคงไม่หยุดยั้งแต่เพียงเท่านี้ แต่จะยิ่งออกดอก ออกผลและขยายเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้เติบโตและงดงามได้ต่อไป ดังบทประพันธ์กลอนของ มล.ปั่น มาลากุล ที่ว่า กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น แต่ออกดอกคราวไร งามเด่น การศึกษาปลูกปั่น เสร็จแล้วแสนงาม ...”


นายธนากร แผลงเดช (ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาเอซายน์ และที่ปรึกษาโครงการแอสมอพส์ ประเทศไทย (ASMOPSS Thailand) กล่าวเพิ่มเติมว่า
“ในปี 2566 โครงการ ASMOPSS Thailand ทำการจัดการแข่งขันภายในประเทศ 2 รอบ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมกันทั้งสิ้นมากกว่า 25,000 คน จาก 990 โรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ คัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยจำนวน 32 คน แบ่งออกเป็นผู้แทนการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 8 คน คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 8 คน วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จำนวน 8 คน คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จำนวน 8 คน และนักเรียนผู้แทนประเทศลำดับสำรองวิชาละ 6 คน/ช่วงชั้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ASMOPSS และสำหรับในปีนี้ก็จะคัดนักเรียนจากทั่วประเทศอย่างเข้มข้นอีกเช่นเคย สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารทาง Facebook : ASMOPSS THAILAND ได้ครับ”


โครงการ ASMOPSS Thailand จะเริ่มทำการคัดนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนไปแข่งขันต่อในโครงการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools หรือ ASMOPSS ครั้งที่ 14 ปี 2567 โดยมีประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในอีกไม่นานนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารจากโครงการ ASMOPSS THAILAND ได้ที่ Facebook : ASMOPSS THAILAND หรือ https://www.facebook.com/Asmopss.Thailand?mibextid=ZbWKwL


รายชื่อนักเรียนผู้แทน ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ ASMOPSS 2023 และเข้ารับถ้วยรางวัล
  * รางวัลประเภทบุคลระดับชั้นประถมศึกษา

    - วิชาคณิตศาสตร์
รางวัลเหรียญทอง
  1. เด็กชายเขมทิน อึ้งภูรีเสถียร โรงเรียนแสงทองวิทยา
  2. เด็กชายพลภัทร วัฒนาอุดม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
รางวัลเหรียญเงิน
  1. เด็กชายพันธุ์ธัช อัดโดดดร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
  2. เด็กชายภัทรกร บุญวรรโณ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
รางวัลเหรียญทองแดง
  1. เด็กชายพุฒิพัทธ์ สิมะโรจนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    - วิชาวิทยาศาสตร์
รางวัลเหรียญทอง
  1. เด็กหญิงเนธิสดา ตั้งยิ่งยง Homeschooling (Wat Khaokloy)
  2. เด็กชายเมชฌภัทร ปรารถนารักษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
รางวัลเหรียญเงิน
  1. เด็กชายธนดนย์ เกษมธรรมกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  2. เด็กชายวรินทร เทพมังกร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
รางวัลเหรียญทองแดง
  1. เด็กชายพัชรณัฐ คำภากุล โรงเรียนศรีสุวิช
  2. เด็กชายสมบูรณ์ ชัยบุญญโรจน์ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

  * รางวัลประเภทบุคลระดับชั้นมัธยมศึกษา
    - วิชาคณิตศาสตร์

รางวัลเหรียญทอง
  1. เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา
  2. เด็กหญิงศิรดา อินดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รางวัลเหรียญเงิน
  1. เด็กชายศรัณย์ธนัฐ เอกเอี่ยมลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รางวัลเหรียญทองแดง
  1. เด็กชายณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  2. เด็กชายบรมภัค หลาบหนองแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  3. เด็กชายสรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
   - วิชาวิทยาศาสตร์
รางวัลเหรียญทอง
  1. เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
  2. เด็กชายพงษ์พิชญ์ ประดิษฐผลเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
รางวัลเหรียญเงิน
  1. เด็กชายพรหมพิริยะ สุจิรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  2. เด็กหญิงวาทิตยา ลือศิริวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  3. เด็กชายอาชวิน ชวาลา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รางวัลเหรียญทองแดง
  1. เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ โรงเรียนตากพิทยาคม
  2. เด็กชายณัฐธนัตถ์ มุรธาธัญลักษณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  3. เด็กชายธรรมปพน สุขสุธรรมวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

  * รางวัลประเภททีมระดับชั้นประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
  1. เด็กชายพันธุ์ธัช อัดโดดดร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
  2. เด็กชายพุฒิพัทธ์ สิมะโรจนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  3. เด็กชายธนดนย์ เกษมธรรมกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  4. เด็กชายภาคิน เรืองสนาม โรงเรียนจอย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
   - ทีมที่ 1
  1. เด็กชายเขมทิน อึ้งภูรีเสถียร โรงเรียนแสงทองวิทยา
  2. เด็กชายสมบูรณ์ ชัยบุญญโรจน์ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
  3. เด็กชายอนันดา อนันตโชค โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา
   - ทีมที่ 2
  1. เด็กชายพลภัทร วัฒนาอุดม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
  2. เด็กหญิงเนธิสดา ตั้งยิ่งยง Homeschooling (Wat Khaokloy)
  3. เด็กชายเมชฌภัทร ปรารถนารักษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  1. เด็กชายภัทรกร บุญวรรโณ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
  2. เด็กชายพัชรณัฐ คำภากุล โรงเรียนศรีสุวิช
  3. เด็กชายวรินทร เทพมังกร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)

   * รางวัลประเภททีมระดับชั้นมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
  1. เด็กชายศรัณย์ธนัฐ เอกเอี่ยมลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  2. เด็กชายปริญ มิตรารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  3. เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
  4. เด็กชายธรรมปพน สุขสุธรรมวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  1. เด็กชายธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  2. เด็กชายสรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
  3. เด็กชายณัฐธนัตถ์ มุรธาธัญลักษณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  4. เด็กชายอาชวิน ชวาลา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
   - ทีมที่ 1
  1. เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา
  2. เด็กหญิงศิรดา อินดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  3. เด็กชายพงษ์พิชญ์ ประดิษฐผลเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  4. เด็กชายพรหมพิริยะ สุจิรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
   - ทีมที่ 2
  1. เด็กชายบรมภัค หลาบหนองแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  2. เด็กชายณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  3. เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ โรงเรียนตากพิทยาคม
  4. เด็กหญิงวาทิตยา ลือศิริวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here