แบงค์กรุงเทพ มอบหนังสือสู่ห้องสมุด รณรงค์เยาวชนเตรียมพร้อมรับมือปัญหาโลกเดือดจากภาวะ Climate change - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

แบงค์กรุงเทพ มอบหนังสือสู่ห้องสมุด รณรงค์เยาวชนเตรียมพร้อมรับมือปัญหาโลกเดือดจากภาวะ Climate change


ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดพิธีส่งมอบหนังสือสู่ห้องสมุดโรงเรียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ในปีนี้ได้มอบหนังสือภายใต้ชื่อ โครงการ “เรียนรู้จากเพื่อนสัตว์น้อยใหญ่ในไพรพฤกษ์ สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ได้จัดเตรียมหนังสือนิทานภาพชุด “ผองเพื่อนในป่าใหญ่” รวมมูลค่า 8 ล้านบาท ให้กับ คุณเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี อาทร เตชะธาดา กรรมการบริหาร บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และคุณพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (สีลม) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567และยังมีการแสดงโชว์จากคณะละครปู๊น ปู๊น มาเล่าเรื่อง “งูน้อยกับการค้นพบพลังงานพลังแสงอาทิตย์” เพื่อเป็นแนวทางให้คณะครูอาจารย์นำไปต่อยอดและบอกกล่าวกับเด็กต่อไป ภายในงานได้มีการเชิญตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆบางแห่งทั่วกรุงเทพและปริมณฑล เป็นตัวแทนเพื่อมารับมอบหนังสือ


ทั้งนี้การมอบหนังสือนี้นอกจากจะ ช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการรับมือกับปัญหาโลกร้อนที่ทุกวันนี้ลุกลามสู่ปัญหาโลกเดือดอย่างเป็นทางการแล้ว ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันลดความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น และช่วยกันรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อม อันเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังแก่ผู้คนในสังคมอย่างเร่งด่วน


ด้าน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การที่จะทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้จะต้องทำให้เด็กที่ขาดโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือ ตำรา ได้ง่ายขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางการอ่าน การเขียน และเสริมสร้างจินตนาการในการเรียนรู้ต่อไป ธนาคารกรุงเทพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้ จึงได้ดำเนินการ "โครงการมอบหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อน้อง" ให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไปแล้วมากกว่า 7,000 แห่ง เพราะธนาคารเชื่อมั่นมองเห็นคุณค่าของการให้ที่ยิ่งใหญ่ คือ การให้ความรู้ และภูมิปัญญา ที่ยั่งยืนที่สุด เปรียบเสมือนเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า แบ่งปันกันได้อย่างไม่จำกัด และเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตได้


“การมอบหนังสือเพื่อน้องปีนี้จัดเป็นปีที่ 15 แล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ช่วยกันคัดสรรหนังสือดีมีคุณค่า มอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนอีกจำนวน 400 โรงเรียน ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในชื่อชุด “เรียนรู้จากเพื่อนสัตว์น้อยใหญ่ในไพรพฤกษ์ สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ผนวกหนังสือชุดหมีน้อยแพดดิงตัน เพื่อให้น้องๆ นักเรียน อาจารย์ได้มีหนังสือที่ดีเพียงพอต่อการศึกษาในอนาคต สมกับเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนให้สังคม และเยาวชนของเราเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผมขอส่งต่อภารกิจ และบทบาทสำคัญช่วงต่อไปนี้ให้กับคุณครูอาจารย์บรรณารักษ์ และผู้บริหารทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ทั้งที่ร่วมงานอยู่ในระบบ Online และ ระบบ On Site ช่วยกันสานต่อส่งเสริม ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของเยาวชนของเราให้เติบโต และเป็นกำลังของชาติต่อไป” ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กล่าว

ทั้งนี้ ดร.กอบศักดิ์ มองเห็นความสำคัญของการอ่านและการพัฒนาเยาวชนจากการอ่าน โดยมองว่าต่อไปจะพัฒนาจากการมอบหนังสือเล่มไปสู่อีบุ๊กเพื่อให้กระจายเข้าสู่ชุมชนและเด็กๆได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย


ขณะที่ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวในฐานะ ผู้แทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 400 โรงเรียนว่า ขอขอบคุณทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สำนักพิมพ์ ประพันธ์สาส์น จำกัด ที่เล็งเห็นคุณค่าการปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชน โดยมอบหนังสือดีมีคุณภาพในโครงการหนังสือ "เรียนรู้จากเพื่อนสัตว์น้อยใหญ่ในไพรพฤกษ์ สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฯ" ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 15 แล้ว


“ดิฉันรู้สึกยินดีแทนโรงเรียน และเยาวชนที่ได้รับมอบหนังสือในครั้งนี้ด้วย ในฐานะผู้แทนด้านการศึกษา ที่มองเห็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต มองเห็นคุณค่าของการอ่านเพราะการอ่าน เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียน การเรียนรู้นอกโรงเรียน คือการศึกษาตลอดชีวิตนักเรียนที่มีสมรรถนะด้านการอ่าน จะส่งผลต่อการเรียนรู้เนื้อหาสาระในวิชาต่าง ๆ ได้ดี”


นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า
เนื่องจากการอ่านทำให้พัฒนาทักษะด้านภาษา คำศัพท์การอ่าน ทำให้ได้เรียนรู้โลกกว้าง และยังช่วยสร้างจินตนาการ สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอ่านไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศต่อไป ห้องสมุดเป็นหัวใจของโรงเรียน เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เป็นที่ที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรหนังสือและสื่อในห้องสมุด นำนักเรียนไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งมีทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน ทั้งยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการ สร้างความตระหนักและเข้าใจในสังคม วัฒนธรรมที่หลากหลาย


ติดตามกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอย่างต่อเนื่อง ได้ที่ www.praphansarn.com หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ก praphansarn.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here