มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผนึกกำลังพัฒนา หลักสูตร Micro Ph.D. Program in Innovative Healthcare Business บ่มเพาะนวัตกรสุขภาพ จากผลงานวิจัยด้านสุขภาพและเครื่องมือแพทย์ สู่เชิงพาณิชย์ - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผนึกกำลังพัฒนา หลักสูตร Micro Ph.D. Program in Innovative Healthcare Business บ่มเพาะนวัตกรสุขภาพ จากผลงานวิจัยด้านสุขภาพและเครื่องมือแพทย์ สู่เชิงพาณิชย์


มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิตวิทยาลัย และ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของบัณฑิตที่จบการศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคลากรในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์ ในการจัดการธุรกิจและการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือโครงการให้สามารถนำไปต่อยอดใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง 2 สถาบันจึงผสานความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร “Micro Ph.D. Program in Innovative Healthcare Business” ขึ้นเพื่อผลักดันการเพิ่มนวัตกรสุขภาพและเพิ่มผลิตภาพธุรกิจสู่สังคมการร่วมมือในข้างต้นนำมาสู่การจัดงานเสวนา ในหัวข้อ “Next Gen of Health Innovators ปลุกพลังนวัตกรสุขภาพมาเพิ่มผลิตภาพธุรกิจฐานนวัตกรรม”
ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ณ Foyer มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการเสวนา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาและแนะนำหลักสูตร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิตวิทยาลัย และ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี


หลักสูตร “Micro Ph.D. Program in Innovative Healthcare Business”
เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 2 สถาบัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นหลักสูตรที่ตั้งใจสร้าง “นวัตกรสุขภาพ” รุ่นใหม่ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เสริมทักษะด้านการจัดการ การผลิต การตลาด การค้นคว้าวิจัย และการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ควบคู่ไปกับการมีที่ปรึกษาประกบให้คำแนะนำเชิงลึก โดยการนำงานวิจัยหรือโครงการที่มีผลิตภัณฑ์/บริการด้านสุขภาพและเครื่องมือแพทย์ พัฒนาไปสู่การออกแบบธุรกิจ ให้ผลิตภัณฑ์/บริการออกสู่ตลาดได้


ผู้เรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตรของหลักสูตร Micro Ph.D. Program in Innovative Healthcare Business
รวมทั้งสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ถึง 6 หน่วยกิต และที่สำคัญ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เรียนจะได้สร้างเครือข่าย “นวัตกรสุขภาพ” อีกด้วย


เนื่องในโอกาสเปิดหลักสูตรใหม่ สมาชิกสถาบันฯ หรือ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับสิทธิ์พิเศษ ส่วนลด 5% ค่าลงทะเบียน จาก 89,000 บาท เหลือเพียง 84,550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และนอกจากนี้ ยังมีราคา Early Bird ส่วนลดค่าลงทะเบียนเหลือ 79,000 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับผู้ลงทะเบียนและออกใบเสร็จรับเงิน ภายใน 31 มกราคม 2567 นี้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://www.ftpi.or.th/event/innovativehealth สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 619 5500 ต่อ 441, 082 964 5992 (ธนัทเมศร์) หรือ Email: thanatmet@ftpi.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here