Breaking News

ระวังเพื่อนรักตัวโปรดได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 จากความห่วงใยทีมสัตวแพทย์ รพส.ทองหล่อสุนัข และแมว ก็ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
  1. ไม่ควรพาสุนัข และแมวออกไปนอกบ้านเป็นเวลานานๆ (โดยเฉพาะ ช่วงเช้า ที่มีฝุ่นละอองเยอะ)
  2. ควรเลี้ยงสุนัข และแมวให้อยู่ภายในบ้าน /อาคาร ภายในห้องแอร์ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศจะมีการกรองอากาศอยู่แล้ว
  3. สังเกตอาการผิดปกติ ที่อาจจะเกิดขึ้น หากสัตว์เลี้ยงไดรับฝุ่นพิษ เช่น แสดงอาการหายใจลำบาก ใช้ท้องช่วยหายใจ และอ้าปากหายใจ มีน้ำมูกไอจาม หรือเยื่อบุตาขาว แดง อักเสบ

*หากพบอาการผิดปกติเหล่านี้ ควรรีบพามาพบสัตวแพทย์
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูล จากทีมสัตวแพทย์ รพส.ทองหล่อ ได้ที่ 02-079-9999 หรือคลิก https://www.facebook.com/ThonglorPet

ไม่มีความคิดเห็น