Breaking News

พิธีแห่อันเชิญมหาเทพไอยรา องค์พระพิฆเนศปางลีลา8พระกร ประทานพรเงินล้าน ขึ้นประทับยังเทวลัย ณ พุทธสถาน วิโมกสิวาลัย สวนผึ้ง จ.ราชบุรี


ด้วยแรงแห่งศรัทธาในความตั้งมั่นตามจิตด้วยแรงอธิษฐานต่อองค์พระพิฆเนศ คุณธวัชชัย โอสถานนท์หรือครูโทนี่ นักเต้นอมิตตาทาทายังได้กำหนดจัดงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ พิธีแห่อัญเชิญมหาเทพไอยรา องค์พระพิฆเนศปางลีลา8พระกร ประทานพรเงินล้าน ขึ้นประทับยังเทวลัย ณ พุทธสถาน วิโมกสิวาลัย สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์ 2562 จัดสร้างถวายแด่ พระญาณวิกรม เจ้าคุณอาจารย์ปราชญา บูรพาชลทิศ (หลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้)


คุณธวัชชัย โอสถานนท์ กล่าวว่า สำหรับการจัดสร้างองค์มหาเทพไอยราปางลีลาประทานพรเงินล้าน8พระกรได้จัดงานบุญถึง 4 วาระ เริ่มจาก วาระที่1 เททองหล่อ วาระที่2 ปิดทองคําเปลว วาระที่3 ฉลองสร้างองค์สําเร็จ วาระที่4 แห่ถวายองค์ถวายเทวาลัย ที่ พุทธสถาน วิโมก สิวาลัย สวนผึ้ง ราชบุรี


โดยมีหมายกำหนดการ และพิธีการการดังต่อไปนี้
  -08:00น.ลงทะเบียน รับวัตถุมงคล สิ่งของมงคลเพื่อถวายแด่องค์พระพิฆเนศ 
  -09:49น.พิธีบวงสรวงเปิดทรัพย์4ทิศ พิธีลอยกระทงนาคะบูชาเปิดวังบาดาล ประกอบพิธีโดย อ.เนตร ศิวาเณศวร์
  -13:19น.พิธีขอขมากรรมเปิดโลก3ภพ
  -14:09น.ร่วมถวายสังฆทานแด่พระภิษุสงฆ์9รูป เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลแด่สรรพสัตว์และ บรรพบุรษทั้งหลาย
  -15:19น. พิธีแห่ขบวนองค์พระพิฆเนศ เข้าสู่ พุทธสถาน วิโมก สิวาลัย สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ครูโทนี่ ธวัชชัย โอสถานนท์ พร้อมกับเจ้าภาพ ศิลปินดารา เทพบุตร เทพธิดา นำขบวน
  -15:39น.พิธีอธิษฐานจิตเขียนชื่อลงแผ่นทอง ร่วมขอพรจากองค์พระพิฆเนศ 
  -16:09น.พิธีบวงสรวง อันเชิญ มหาทพไอยรา องค์พระพิฆเนศ สู่บัลลังฑ์ประทับ โดยอาจารย์ ประจักษ์ พระครูปลัด อุเทน สิริสาโร เปิดเนตรและนำสวดชยันโต
  -17:09น.เฉลิมฉลองคเนศบูขา ทัช ณ ตะกั่วทุ่งร้องเพลงสรรเสริญ มหาเทพไอยรา น้องริต้า รำถวาย
  -17:19น.พิธีสวดพระเวท มนต์ตรา โซฮาอารตี โดย อ.เนตร ศิวาเณศวร์ และคณะ โซฮาศิวาเณศวร์


ไม่มีความคิดเห็น