Breaking News

17 ประเทศร่วมประชุมระดับโลก WFSC 2019 ครั้งแรกในไทย ระดมสมองพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของเรือโดยสารผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประชุมระดับโลกด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยของเรือโดยสาร (Ferry) ครั้งที่ 5 (The 5th Annual Ferry Safety and Technology Conference 2019) ในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สมาคมความปลอดภัยของเรือเฟอร์รี่โลก (The Worldwide Ferry Safety Association หรือ WFSA) จัดการประชุมนอกสหรัฐอเมริกา โดยมี บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา


สมาคมความปลอดภัยของเรือเฟอร์รี่โลก หรือ WFSA เป็นสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของเรือข้ามฟาก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ทุกปีจะมีการประชุมเพื่อระดมความคิด กระตุ้นและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรสากลที่สำคัญ ได้แก่ ธนาคารโลก องค์การอนามัยโลก องค์การการเดินเรือระหว่างประเทศ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้อยู่ในอุตสาหกรรมการเดินเรือเฟอร์รี่ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในการประชุมที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมมากกว่า 100 คน จาก 17 ประเทศ 


นายวิทยา ยาม่วง รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวยืนยันในพิธีเปิดการประชุมว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับการขนส่งทุกรูปแบบในประเทศ รวมถึงการขนส่งทางน้ำ โดยเฉพาะเรือข้ามฟาก ขณะที่นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้แจ้งกับที่ประชุมว่า การขนส่งผู้โดยสารทางน้ำกำลังกลายเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว แผนแม่บทที่จะเพิ่มการเชื่อมต่อการขนส่งในเส้นทางต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะให้มากที่สุด และการให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัย


ตลอดสองวันของการประชุม มีการรายงานถึงการดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยในด้านต่างๆ เช่น ความสำเร็จในประเทศบังกลาเทศที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการเดินเรือโดยสารในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา, เทคโนโลยีระบบ AIS ในการส่งข้อความไปยังเครื่องรับส่งสัญญาณทางเรือเพื่อรับการสื่อสารทางวิทยุ VHF จากเสาอากาศ ซึ่งหน่วยลาดตระเวนชายฝั่งสหรัฐฯ และสำนักงานประสานงานมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐฯ กำลังเร่งพัฒนาอยู่ เป็นต้น


อีกหนึ่งไฮไลต์ของการประชุม คือการประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดออกแบบเรือโดยสารที่ปลอดภัยและราคาไม่สูง โดย ดร.โรเบอร์ตา ไวส์บรอด กรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง WFSA เปิดเผยว่าหัวข้อการประกวดระดับนักเรียนนักศึกษาจากนานาชาติ ครั้งที่ 6 ในปีนี้คือ “การออกแบบเรือด่วนสำหรับแล่นในแม่น้ำปาซิกในกรุงมะนิลา” ซึ่งปรากฏว่าทีมจากสิงคโปร์คว้ารางวัลชนะเลิศ ทีมจากอินโดนีเซียได้รางวัลที่ 2 ขณะที่จีนและเม็กซิโกได้รางวัลที่ 3 ทั้งสองทีม โดยทุกทีมต่างได้รับเงินรางวัลและประกาศนียบัตรจาก WFSA 


โอกาสนี้ นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ได้นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของเรือด่วนเจ้าพระยา ซึ่งจะดำเนินกิจการครบ 100 ปี ในปี 2563 ก่อนจะนำผู้เข้าประชุมทั้งหมดล่องเรือเจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท เรือโดยสารท่องเที่ยวลำใหม่ เพื่อทัศนศึกษาเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมทางน้ำกับทางบก และชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นรายการปิดท้าย


ไม่มีความคิดเห็น