Breaking News

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “เสน่ห์วิถี ของดีภูมิปัญญาถิ่น” บนห้างกลางกรุงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น.นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เสน่ห์วิถี ของดีภูมิปัญญาถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค ที่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่ง นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การดำเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของสินค้าโอท็อปให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและขยายโอกาสเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจชุมชนในทุกภูมิภาคตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ผลักดันสินค้าโอท็อปให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานและขยายโอกาสเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่วิสาหกิจชุมชนในทุกภูมิภาคตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ผลักดันสินค้า OTOP ให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน จากการดำเนินการดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค


ซึ่งก่อนการจัดกิจกรรมทดสอบตลาด ในวันนี้ ทางกรมวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน โดยเชิญกูรูมืออาชีพปั้นแบรนด์และผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน หวังยกระดับผลิตภัณฑ์และเสริมแกร่งแบรนด์ไทยพร้อมแข่งในตลาดภายในและต่างประเทศ และยังได้มีผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านการขายมาเยี่ยมชม ให้คำปรึกษาแนะนำการขายให้กับผู้ประกอบการในสนามจริงของการขายสินค้าอีกด้วย 

การจัดบูทการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับ รวมจำนวน 32 คูหา โดยมีสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า ประเภทสมุนไพร ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับและของที่ระลึก และประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จำหน่ายภายในงาน / กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ การจับฉลากรางวัลชิงโชคแก่ผู้เข้าร่วมงาน และกิจกรรมสินค้านาทีทองทุกวัน และมีการแสดงดนตรีโฟล์คซองบนเวทีทุกวัน 


ซึ่งภายในจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค ภายใต้ชื่องาน “เสน่ห์วิถี ของดีภูมิปัญญาถิ่น” ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 27 ถึง 31 มีนาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น