Breaking News

ติดตามชมรายการ Pathum Thani Market 4.0 เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลกตอนที่ 5 ตลาดนวัตกรรม 4.0

นวัตกรรมรูปแบบใหม่ ใส่ใจคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล

ภายใต้ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี

ติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัล


ไม่มีความคิดเห็น