Breaking News

ติดตามรับฟังรายการ Pathum Thani Market 4.0 เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลกภายใต้ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี

ติดตามรับฟังผ่านรายการ ช่องทางดังต่อไปนี้


วิทยุออนไลน์ครอบครัวข่าว ส.ทร. FM106 MHz
 -รายการเม้าท์มันส์สนั่นเมือง ทุกวันเสาร์ เวลา 18.20 น. – 19.00 น.
 -รายการบานไม่รู้โรย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.05 น. – 17.00 น. 
วิทยุออนไลน์ 89.5 Sweet FM
 -รายการ คุยนอกกรอบ
ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น. – 11.00 น

ไม่มีความคิดเห็น