“สุทธิสาร จิราธิวัฒน์” CEO ไทวัสดุ รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นแห่งปี 2562 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

“สุทธิสาร จิราธิวัฒน์” CEO ไทวัสดุ รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นแห่งปี 2562คุณสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เข้ารับรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่น Executive of The Year 2019” สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ จัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทยในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัลดังกล่าวทางคณะกรรมการรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญสูงสุดขององค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีแนวคิดการบริหารจัดการการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบแบบแผน รวมถึงแนวทางประพฤติตนสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป สอดคล้องกับแนวคิดของโครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” เพื่อเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนกำลังใจ ยกย่องบุคคล ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีส่วนร่วมหรืออุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 


ภายใต้การบริหารงานของคุณสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ที่ได้เข้ามาดูแลบริหารแบรนด์ “ไทวัสดุ” ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งได้วางรากฐาน คิดค้น และออกแบบธุรกิจการจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการก่อสร้าง ตกแต่ง และปรับปรุงซ่อมแซม ภายใต้แนวคิด ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย "ครบ ถูก ดี ที่ไทวัสดุ" โดยใช้เวลาไม่ถึง 10 ปีในการขยายสาขา 49 สาขา จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นห้างขายวัสดุก่อสร้างแนวหน้าของประเทศไทย และในปี 2556 ได้เปิดตัวแบรนด์ “บ้านแอนด์บียอนด์ Home Improvement Store” ศูนย์รวมสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้าน โมเดลธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้านคุณภาพดี มีให้เลือกหลากหลาย ราคาคุ้มค่า พร้อมโซลูชั่นที่ช่วยแก้ทุกปัญหาเรื่องบ้านจากทีมช่างมืออาชีพ vFIX มีสาขาครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ 6 สาขา นอกจากนี้ปี 2561 ได้ขยายไลน์ธุรกิจเปิด ฟาสต์ ฟิต “ออโต้วัน” (AUTO 1) ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร ตั้งอยู่ภายในไทวัสดุ 4 สาขา เพื่อตอบโจทย์แนวโน้มการเติบโตของตลาดรถยนต์ในประเทศไทย 


นอกจากการดำเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายให้องค์กรเติบโต มั่งคั่ง และยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ที่เป็นการช่วยเหลือสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านทางโครงการ CSR ต่างๆ โดยเน้นให้การสามารถสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรการกุศลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงโครงการที่บริษัท ฯ ได้ริเริ่มจัดทำเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม อาทิเช่น โครงการสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด และมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ในจังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ แพร่ และตรัง เป็นต้น รวมถึง การสนับสนุนมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ อาทิ ที่จังหวัดอุดรธานี และขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีโครงการเปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้อปูนสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับโครงการป่ารักษ์น้ำกว่า 400 ฝาย ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง และเห็นผลเป็นรูปธรรมในการพลิกฟื้นป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ไทวัสดุ และบ้านแอนด์บียอนด์ยังเปิดพื้นที่ขายเพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสินค้าล้นตลาดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จะเห็นได้ว่าผลงานของคุณสุทธิสารเป็นที่ประจักษ์ ในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จบรรลุผลตามเป้าหมาย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตคู่ขนานไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคง และยั่งยืนขององค์กร.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here