กสอ. ยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ เพิ่มมูลค่าหัตถกรรมไทย รู้จักในตลาดโลก - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กสอ. ยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ เพิ่มมูลค่าหัตถกรรมไทย รู้จักในตลาดโลกกรุงเทพฯ 29 สิงหาคม 2562 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้จัดงาน “lifestyle Lacquerware 2019” ยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ เพิ่มมูลค่าหัตกรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก พร้อมมอบโล่รางวัลและใบประกาศผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน 


นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า อุตสาหกรรมเครื่องเขิน หรือ งานหัตถกรรมเครื่องเขินของภาคเหนือเป็นงานหัตถกรรมที่มีอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง มายาวนาน แต่ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากงานหัตถกรรมเครื่องเขินมีกรรมวิธีที่ซับซ้อน ใช้ระยะเวลานาน จึงมีการผลิตเพื่อใช้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จึงได้ตระหนักถึงคุณค่า และมีความตั้งใจที่จะส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ ภูมิปัญญาเครื่องเขินล้านนา ควบคู่ไปกับการยกระดับ ทักษะฝีมือหัตถกรรมให้มีรูปแบบที่ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหลากหลาย จึงได้ดำเนินโครงการยกระดับ หัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และรักษาภูมิปัญญาเครื่องเขินล้านนา พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เครื่องเขินให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน และเกิดการคิดค้นการใช้งานรูปแบบใหม่ ที่ผลิตภัณฑ์เดิมไม่เคยทำมาก่อน (New Usage) หรือ สร้างคุณค่าใหม่ (New Value) ในสายตาของกลุ่มลูกค้า ในตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ (Potential Market) โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านหัตถกรรมเครื่องเขินมาถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ พร้อมการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ 


นอกจากนี้ ยังมีการประกวดผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ างวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานกลิ่นอายรัก ของนายมานพ วงค์น้อย โดยได้รับโล่รางวัลและใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานรักไหล ของนายสุกัลย์ ใจคำปัน ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานรักแรก ของนางสาววิจิตรา กิติศักดิ์ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน Go(ld) Together ของนางสาวประทิน ศรีบุญเรือง ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และ ผลงานแรกรักพบ ของนางศศิธร มงคลเรืองฤทธิ์ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท 


"ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องเขินไทยมีมูลค่าการค้ากว่า 1.94 ล้านล้านบาท ซึ่งการจัดงาน “lifestyle Lacquerware 2019” ครั้งนี้ จะเป็นการสร้างกระแสการรับรู้งานหัตถกรรมเครื่องเขินให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลายและเป็นไลฟ์สไตล์ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ให้มีสืบต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลาน" นายภาสกร กล่าวทิ้งท้าย 


สำหรับงาน “lifestyle Lacquerware 2019” ยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2562 ณ โซนไอคอนคราฟ ชั้น 4 ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 โทร 053 245 361 และ บจก. เทลเดม จำกัด โทร 053 213 885


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here