AIT จัดประชุม “100 Innovations X Entrepreneurs” ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเปิด “ศูนย์ผู้ประกอบการ AIT” สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

AIT จัดประชุม “100 Innovations X Entrepreneurs” ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเปิด “ศูนย์ผู้ประกอบการ AIT” สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนกรุงเทพฯ: 27 ก.ย. 2562 - สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology หรือ AIT) สถาบันการศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคเอเชีย จัดงานประชุมระดับนานาชาติในหัวข้อ “100 Innovations x Entrepreneurs” ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (R2C) พร้อมทั้งเปิดศูนย์ผู้ประกอบการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT Entrepreneurship Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการก้าวสู่ระบบดิจิทัลในระดับประเทศและระดับภูมิภาค


ดร. อีเดน ยี่ เต็ง วูน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) กล่าวว่า “การจัดงานประชุมในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวกันของผู้ที่อยู่ในแวดวงด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา พันธมิตรทางธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันทางด้านนวัตกรรม”


ภายในงาน วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกจะร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ บล็อกเชน ระบบธุรกิจอัจฉริยะ การเรียนรู้เชิงลึกจากเครื่องจักร ฟินเทค เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบอินเทอร์เน็ต หุ่นยนต์อัจฉริยะ สมาร์ทซิตี้ สมาร์ทไลฟ์และสมาร์ทลิฟวิ่ง และผลกระทบทางสังคม นอกจากนี้ ยังมีการเปิด “ศูนย์ผู้ประกอบการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT Entrepreneurship Center)” ให้เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนา เพื่อส่งเสริมและผลักดันขีดความสามารถของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยทางศูนย์ฯจะสนับสนุนในการจัดหานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ดร. วูน กล่าวเสริม “เราคาดหวังว่า ศูนย์ผู้ประกอบการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จะเป็นรากฐานของการสร้างผู้นำในอนาคต และเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่นักเรียนของสถาบัน AIT และศิษย์เก่าสามารถที่จะเข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำพาธุรกิจขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ศูนย์ฯยังมีข้อมูลทางวิชาการที่น่าสนใจทั้งจากภายนอกและกลุ่มธุรกิจด้านต่างๆอีกด้วย”


ศูนย์ผู้ประกอบการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย” นับเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการก้าวสู่ระบบดิจิทัลในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยมีพันธมิตรมาร่วมผนึกกำลังในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน ได้แก่ คอมพิวเตอร์และโครงสร้างอิงค์ (สหรัฐอเมริกา) ช. การช่าง (ไทย) เน็ตโซล เทคโนโลยี (สหรัฐอเมริกา) ไซ สแควร์ (ฟิลิปปินส์) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ไทย) และเวนเจอร์ แคปปิตอล (สิงคโปร์) นอกจากนี้เรายังมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับสมาชิกทั้งส่วนบุคคลและส่วนองค์กร สำหรับสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคล อาทิ การได้เรียนรู้ผ่านการออกแบบและการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาและการบรรยายโดยแขกรับเชิญอื่น ๆ อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับองค์กรและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมศูนย์นวัตกรรมอื่น ๆ เป็นต้น สำหรับสิทธิประโยชน์ด้านองค์กรนั้น ศูนย์ฯ นี้จะทำหน้าที่เป็นสถานที่สำหรับการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ เข้าถึงเครือข่ายความรู้ของ AIT และการเป็นสมาชิกของ Enterprise Alliance เป็นต้น

สำหรับผู้สนใจสมัครสมาชิก หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ait.ac.th หรือ อีเมล entrepreneurship@ait.ac.th


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here