สำรวจตลาด ตามโครงการ “เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก” Pathum Thani Market 4.0 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

สำรวจตลาด ตามโครงการ “เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก” Pathum Thani Market 4.0วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 จังหวัดปทุมธานี ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจตลาด ตามโครงการ “เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก” Pathum Thani Market 4.0 โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี พร้อมด้วย นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมตลาดที่เข้าร่วมโครงการดั่งกล่าว โดยมีคณะทีมผู้บริหารของตลาดให้การต้อนรับและให้ข้อมูลส่วนต่างๆ ของตลาด


อย่างที่ทราบกันดีว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมมาอย่างช้านาน เป็นที่รวบรวมสินค้าจากทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยทำเลที่ตั้งการคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงได้ทุกภูมิภาคทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จังหวัดปทุมธานีนำจุดแข็งมาผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาต่อยอดเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพเมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี ซึ่งดำเนินการ ขับเคลื่อนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นของตลาดจังหวัดปทุมธานี การขยายช่องทางการตลาด การสร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดในการผลัดดันให้สินค้าและบริการ มีคุณภาพ มีการสร้างมูลคาเพิ่ม ยกระดับตลาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายหลักของกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกระดับ การสร้างรายได้และการเป็นศูนย์กลางทางการค้าสมัยใหม่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล


ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดปทุมธานี การเปลี่ยนจากโลกยุคเดิมสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 จึงมีวาระสำคัญของจังหวัด เรื่อง ปทุมธานีมาเก็ต 4.0 (ปทุมธานีเมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก) ภายใต้แนวคิด “Pathum Thani Quality 2019” ขึ้นซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ผู้ประกอบการจากตลาดชั้นนำในจังหวัดปทุมธานีกว่า 20 ตลาด โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันสู่การพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการด้านตลาดในจังหวัดปทุมธานีสู่ตลาดโลก ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม อาหารและสินค้าเกษตรของจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นที่รู้จักเพื่อดึงดูดนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย


จังหวัดปทุมธานี้เป็นที่ตั้งของตลาดส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าการเกษตรระดับประเทศรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป โดยมีตลาดขนาดใหญ่รองรับสินค้านำเข้าจากเกษตรกรและผู้ผลิตจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่มีมาตรฐานมากกว่า 20 แห่ง ทั้งตลาดค้าส่ง ค้าปลีก ตลาดเชิงท่องเที่ยวและอนุรักษ์ พร้อมทั้งมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่สามารถจัดเก็บสินค้าเพื่อรอจำหน่ายและส่งออก ซึ่งตลาดที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในจังหวัดปทุมธานี้ได้แก่


ตลาดไอยรา ศูนย์กระจายผลไม้นำเข้าและส่งออกรวมทั้งอาหารทะเล เป็นตลาดย่านคลองหลวงปทุมธานี บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ ศูนย์กลางกระจายผลไม้นำเข้าและส่งออกรวมทั้งอาหารทะเล มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร รวมทั้งบริการคลังสินค้าห้องเย็นสำหรับเก็บผลไม้ที่ทันสมัย ให้คงความสดใหม่และเก็บรักษาได้ยาวนานมีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพอาหารและเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค มีร้านค้าปลีกผลไม้ระดับพรีเมี่ยม โดยนำเข้าส่งออกแบบคัดเกรดพรีเมี่ยม บริการอาหารสดพร้อมปรุง มีจุดปรุงอาหารให้บริการ สะดวกทันสมัย นอกจากนี้ตลาดไอยรายังจัดให้มีเทศกาลอาหารแบบบุฟเฟ่เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการในตลาดด้วย


ตลาดไท ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน กม.42 อำเภอคลองหลวง บนเนื้อที่ 542 ไร่ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศทำให้ผู้ที่มาใช้บริการสามารถเข้าสู่ตลาดไทได้อย่างสะดวกสบายหลายเส้นทาง ตลาดไทเป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าทางการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลาดไทเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือในภาคธุรกิจและการลงทุน ทั้งยังเป็นตลาดสินค้าการเกษตรใหญ่ที่สุดในประเทศ มีตลาดค้าปลีกและค้าส่งสินค้าทางการเกษตรหลากหลายทั้งพืชผัก ผลไม้นำเข้าและส่งออก เช่น ทุเรียน หรือผลไม้ชนิดต่างๆ ที่ได้รับความนิยมของพ่อค้าแม่ค้าผู้บริโภคผลไม้ ตลาดไทมีทั้งหมด 21 ตลาดย่อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรได้ง่ายด้วยราคาที่เป็นธรรม ซื้อขายสินค้าในที่เดียวครบทุกประเภท ตลอด 24 ชั่วโมง ตลาดไทมีสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ไทยและผลไม้ต่างประเทศ ผักปลอดภัย (GAP) ผักทั่วไป เนื้อสัตว์ ปลาน้ำจืด อาหารทะเล พืชไร่ ข้าวสาร ดอกไม้ ต้นไม้ หรือแม้แต่สินค้าไอที อุปกรณ์ประดับยนต์ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ส่งผลให้ตลาดไทเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน


ตลาดสี่มุมเมือง หรือเรียกอีกว่า “ตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง” อยู่ซอย 77 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เป็นตลาดกลางการค้าและศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตรระดับประเทศ ได้ผ่านการรับรองให้เป็นตลาดสดน่าซื้อจังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่องมากกว่า 8 ปี มีลูกค้าหมุนเวียนวันละมากกว่า 30,000 คนต่อวัน เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง เป็นตลาดค้าผัก ผลไม้ชั้นนำที่มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยสินค้าจำหน่ายส่งออกหลักของตลาด อาทิ ผักต่างๆ ผลไม้สด อาหารทะเลสด เนื้อสด และอาหารแห้ง ตลาดสี่มุมเมืองมุ่งในการบริการที่เป็นเลิศ ด้วยสินค้าที่ครบถ้วนปลอดภัย มีมาตรฐาน ด้วยกฎระเบียบการค้าที่ชัดเจนมีรูปแบบซื้อขายที่รวดเร็ว ราคายุติธรรม ซึ่งตลาดมีเกษตรกรที่ปลูกพืชผักเอง และนำมาขายเองให้กับผู้บริโภคโดยตรง


ตลาดรังสิต บอกเล่าเรื่องราววิถีชิวิตของคนรังสิต เป็นตลาดวิถีไทยบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนรังสิต ตั้งอยู่บนพื้นที่ 78 ไร่ ติดถนนพหลโยธิน ติดคลองรังสิต เป็นจุดศูนย์กลางการค้า โดยมีคลองรังสิตที่เป็นสายน้ำแห่งเกษตรกรรม ปลูกข้าว พืชผัก ผลไม้ สัตว์น้ำ มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นตลาดที่ใหญ่อีกแห่งในจังหวัดปทุมธานี เป็นจุดศูนย์กลางการค้า เป็นตลาดวิถีไทย วิถีสากล มีการพัฒนาตลาดเป็นเวลามากกว่า 50 ปี ตลาดรังสิตได้รับรางวัลจาก 5 กระทรวงหลักมากกว่า 50 รางวัล เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของผู้ค้าขายทุกคน ที่ตลาดรังสิตมีการจัดร้านขายของภายใต้อาคารที่จอดรถ มีสินค้าเกือบทุกชนิด ทุกประเภท ในราคาที่ยุติธรรมกับผู้บริโภค

ตลาดคลองสี่เมืองใหม่ เป็นตลาดค้าปลีกและอาหารสำเร็จรูปที่ใหม่ที่สุดที่ในจังหวัดปทุมธานี มีการจัดระบบที่เป็นมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้มาจับจ่ายสินค้า ตลาดคลองสี่เมืองใหม่ ตลาดที่อยู่บนถนนเลียบคลองสี่ อ.คลองหลวง ใกล้แหล่งชุมชน เป็นให้บริการช่องเย็นถึงค่ำ สินค้าเด่นของคลองสี่เมืองใหม่ ได้แก่ อาหารทั่วไป ผลไม้สดตามฤดูกาล ไข่ไก่จากฟาร์มแสงทอง เป็นต้น

ตลาดนานาเจริญ เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 10 ปี จุดเด่นคือความครบครันของสินค้า เนื่องจากมีทั้งอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปที่จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภครวมถึงสินค้าอื่นๆ อีกหลากหลายอย่างสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของผู้ซื้อโดยเฉพาะข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นที่สำคัญ ซึ่งทางตลาดมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ซื้อเข้ามาจับจ่ายซื้อขายกันในตลาด มีในลักษณะของตลาดสดสิน้าครบครันจัดว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจ

ตลาดสะพานแดง ตั้งอยู่ทางด้านหลังของสะพานแดง หรือสะพานแดง มาร์เก็ต โดยตลาดนัดสะพานแดงถือเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 3 ไร่ ในจำนวนล็อคทั้งหมดกว่า 500 ล็อคด้วยกัน รองรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากบริเวณนี้มีที่พักอาศัยอยู่ค่อนข้างมาก จึงจัดให้ตลาดนัดสะพานแดงเป็นตลาดนัดย่านชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีกลุ่มลูกค้ากว้างขวางและหลากหลายด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน คนทำงาน รวมไปถึงกลุ่มคนอื่นๆ เริ่มเปิดขายตั้งแต่เวลา 14.00-22.00 น. วันที่ขายคืออังคาร, พฤหัสบดี, และวันอาทิตย์

ตลาดชัชวาลคลอง 7 ทำเลค้าขายเอาใจพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดโดยเฉพาะ เป็นตลาดใหญ่ครบวงจรที่มีสินค้าหลายหลากตั้งอยู่ในย่านลำลูกกาคลอง7 เป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่ทำให้มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสายที่นี่เต็มไปด้วยสินค้ามากมาย จึงครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกประเภท มีทั้งอาหารสด และอาหารปรุงสำเร็จ มีสินค้าจำหน่ายจำนวนมากทั้งปลีกและส่ง ทำให้เกิดรายได้อย่างคึกคัก ที่สำคัญเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง มีโชนต่าง ๆ มากมาย เช่น โซนของสดโซนอาหารสำเร็จรูป โซนโต้รุ่ง

ตลาดมารวยหทัยราษฎร์ 54 "ตลาตแห่งความอร่อยตลาดแห่งสีเขียวธรรมชาติ ตลาดความสุขของทุกคนในคอบครัว" โครงการมีเนื้อที่ประมาณ13 ไร่มีที่จอดรถ รองรับรถได้ประมาณ 400 คัน (จอดฟรี) มีพื้นที่การค้ารองรับผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าได้ถึง 250 ร้านค้า แบ่งออกเป็นโซนรูปแบบร้านค้า 3 ประเภทหลัก ๆ คือร้านค้าเต้นท์ ร้านห้องพลาซ่ากลางและร้านอาหารใหญ่ มีพื้นที่ส่วนลานกิจกรรมอยู่ด้านหน้าโครงการ มีส่วนนั่งรับประทาน มีโซนกิกรรมเด็ก บริการห้องน้ำไว้อำนวยความสะดวก

ตลาดอิงน้ำสามโคก ตลาดน่าเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ของกินอร่อยพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชุมชนริมน้ำ มากมายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เดินทางสะดวก มีบรรยากาศสวยงาม พร้อมของกินให้เลือกซื้อมากมาย ตามแบบวิถีชาวบ้านที่เรียบง่าย ความเป็นกันเองของชาวบ้านที่ยังดำเนินวิถีชีวิตคู่ไปกับแม่น้ำลำคลอง ทียังคงความสวยงามของธรรมชาตินักท่องเที่ยวจะได้เดินเล่นชมตลาดเก่าดั้งเดิมพ่อค้าแม่ขายที่พายเรือมาขายของให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มอิ่ม ตลาดนี้เปิดทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00- 14.00 น.

ตลาดพระยาสมาน มีการแบ่งโซนอาหารสด ร้านอาหารสินค้าทั่วไป ของใช้ ด้านในเป็นตลาดโรงเกลือที่จำหน่ายทั้งสินค้ามือหนึ่งและมือสองไว้คอยบริการผู้ที่มาจัดจ่ายเลือกซื้อสินค้าในราคาประหยัดอีกด้วย


โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี ได้กล่าวว่า "โครงการนี้จากแนวคิดเพื่อให้เป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อม แหล่งรวมอาหารสดสะอาดปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จังหวัดปทุมธานีจึงมุ่งมั่นและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้านการตลาดส่งออกสินค้าอาหารและการเกษตร ที่เป็นพื้นฐานส่งออกหลักของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและเพื่อก้าวสู่เป้าหมายในอนาคตจึงได้ริเริ่มโครงการ 'เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก' (Pathum Thani Market 4.0)"


นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า "เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีเป็นที่ของศูนย์การเรียนรู้การวิจัยค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงมีโครงการ 'ผักร่วมใจ ผักปลอดภัย' เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรที่เข้าร่วมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและผู้บริโภคโดยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของตลาดไทยกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรไทยทั่วประเทศปลูกผักปลอดภัยโดยสนับสนุนในเรื่ององค์ความรู้และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม"

ด้วยวิสัยทัศน์ ปทุมธานี “เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก” (Pathum Thani Market 4.0) ตลาดไทยสู่ตลาดโลกและเพื่อให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อม แหล่งรวมอาหาร สะอาด ปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จังหวัดปทุมธานียังมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้านตลาดส่งออกสินค้าอาหาร และการเกษตรที่เป็นฐานส่งออกหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันและเพื่อก้าวสู่เป้าหมายในอนาคตต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here