Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯจัดเสวนาโรคสะเก็ดเงิน “โรคนี้ไม่ติดต่อ...แต่เราจะต่อกันให้ติด”เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้จัดงานเสวนาเนื่องในวันสะเก็ดเงินโลก “โรคนี้ไม่ติดต่อ...แต่เราจะต่อกันให้ติด” ซึ่งวันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสะเก็ดเงินโลก ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (5 จากขวา) เป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมกับการจัดกิจกรรมบรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ สะเก็ดเงินในเด็ก โดย ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช (ที่ 5 จากซ้าย), กัญชา กัญชง กับสะเก็ดเงิน โดย ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย), กินอาหารบรรเทาสะเก็ดเงิน โดย ผศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร (ที่ 4 จากซ้าย), การออกกำลังกายสำหรับคนไข้สะเก็ดเงิน โดย พ.อ.นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์ (ที่ 1 จากซ้าย), สะเก็ดเงินในคนท้อง โดย อ.พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก (ที่ 4 จากขวา), อยู่กับโรคอย่างเข้าใจ สูงวัยสะเก็ดเงิน โดย พญ.ชญาดา ชัยบุตร (ที่ 3 จากขวา) จัดขึ้น ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ


ไม่มีความคิดเห็น