Breaking News

เปิดรับสมัคร!!! การแข่งขันแรลลี่การกุศล TJCA family Rally 2019 ครั้งที่ 1 "เติมฝัน แต้มสี แบ่งปัน" เส้นทาง กรุงเทพฯหัวหินวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันแรลลี่รถยนต์"โครงการ TJCA Family Rally เติมฝัน แต้มสี แบ่งปัน" เพื่อความสามัคคีพบปะสังสรรค์และความสนุกสนานของครอบครัวที่มาร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ โดยให้ทุกครอบครัวได้ร่วมกันทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์สาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้จากจังหวัดที่ได้เดินทางผ่านอย่างเข้าถึงโดยการแข่งขันครั้งนี้ จะเดินทางผ่านจังหวัดสมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนไทยและเพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้วัฒนธรรมตามวิถีชุมชน พร้อมร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี ของไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี ทำกิจกรรมทาสี โรงเรียนซ่อมแซมอุปกรณ์และพบปะพูดคุยกลุ่มครูและผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองแขม อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี --และเยี่ยมชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวันอำเภอชะอำเพชรบุรี

สำหรับท่านที่สนใจจะเข้าร่วมการแข่งขันติดตามดูรายละเอียดพร้อมสมัครด่วนเพื่อร่วมกิจกรรมดีๆ ในการสร้างสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)
  -คุณลัลลลิตฤดี​ (นายกฯ)​ 086-3390867
  -คุณรภัทร​ 082-2124635
  -คุณตั้ม​ 082-7899808ไม่มีความคิดเห็น