Breaking News

ลุ้น และส่งกำลังใจเชียร์ แก๊ก -​ นภัสนันท์ พันพึ่ง ตัวแทนสตรีไทยแห่งสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ Mrs. Tourism Queen International 2019ร่วมลุ้น และส่งกำลังใจเชียร์ แก๊ก -​ นภัสนันท์ พันพึ่ง ตัวแทนสตรีไทยแห่งสถาบันครอบครัว ที่เข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ Mrs. Tourism Queen International 2019 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -​ 6 ธันวาคม 2562 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประกวดในปีนี้ที่ อัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร


สำหรับงาน Mrs. Tourism Queen International เป็นการประกวดที่ค้นหาทูตวัฒนธรรมการท่องเที่ยว ในการประชาสัมพันธ์ประเทศ มุ่งเน้นในด้านเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวให้นานาชาติได้รู้จัก ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว สินค้าพื้นเมือง และแฟชั่น เป็นต้น โดยผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดในประเทศไทย คือ ERM Thailand


ร่วมเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนประเทศไทยผ่านทางเฟซบุ๊คเพจ Mrs. Tourism Queen International Pageant

ไม่มีความคิดเห็น