Breaking News

ไทวัสดุ ส่งมอบความห่วงใย ร่วมผลิตอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID - 19 มอบให้กับโรงพยาบาล


บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ร่วมสนับสนุนการผลิต “อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)” ให้กับโรงพยาบาล ซึ่งได้ส่งมอบอย่างเร่งด่วนเบื้องต้น ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนาวาตรีหญิงสมบูรณ์ ศรีบุรมย์ พยาบาลฝ่ายบริการสุขภาพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นตัวแทนรับมอบ 


“อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)” เป็นอุปกรณ์ครอบใช้งาน สำหรับผู้ป่วย ขณะนอนบนเตียง ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อ อันอาจเกิดจากการไอ จาม เสมหะของผู้ป่วย ไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไปยังบุคลากรทางการแพทย์หรือบริเวณโดยรอบ เพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุด อุปกรณ์ดังกล่าวถูกผลิตขึ้นด้วยฝีมือของพนักงานไทวัสดุ และนายช่างมีฝีมือ ที่ร่วมมือร่วมใจกันประกอบอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นมา โดยจะมีการผลิตเพิ่มเติมเพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 


ทั้งนี้ไทวัสดุ เล็งเห็นถึงความรุนแรงของเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนของชุมชนในพื้นที่ ไทวัสดุ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยชาติป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ด้วยการให้ความร่วมมือและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในสถานการณ์อันยากลำบากนี้ และพร้อมยินดีให้การสนับสนุนในทุกทางที่บริษัทฯ สามารถร่วมสนับสนุนได้ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ และการใช้กำลังช่างฝีมือ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราประชาชนคนไทยจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันอย่างเข้มแข็ง และสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติในเร็ววัน

ไม่มีความคิดเห็น