Breaking News

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ผลไม้ &ของดีภาคตะวันออก” ยกระดับเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน


สำหรับภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ฯลฯ ซึ่งมีปริมาณการผลิตมากพอสำหรับใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และการจัดจำหน่าย ดังนั้น เกษตรกร ผู้ประกอบการที่ผลิตผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ จะต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการค้า ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางการค้า และการค้ายุคใหม่ 


สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดทำโครงการ “ขยายตลาดผลไม้ครบวงจร” ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจของภาคให้มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิต การตลาด การพัฒนามาตรฐานคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้
  2. เพิ่มช่องทางการตลาด เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าให้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้


การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ของภาคตะวันออก มีชื่องานว่า “ผลไม้ & ของดีภาคตะวันออก” มีร้านค้ามากกว่า 60 ร้านค้า จากจังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดนครนายก สินค้าที่นำมาจำหน่ายมีทั้ง ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป และของดีภาคตะวันออกอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ กล้วย เมล่อน มะยงชิดลอยแก้ว น้ำมะดัน มะม่วงอบแห้ง มะม่วงกวน สละลอยแก้ว มะดันแช่อิ่ม กระท้อนอบแห้ง และอาหารเลิศรส มากกว่า 50 ร้านค้า รวมถึงสมุนไพรและของใช้ของตกแต่ง มากกว่า 10 ร้านค้า สินค้าราคาพิเศษนาทีทอง มีกิจกรรมการแสดงทุก ๆ วันตลอดการจัดงาน ซึ่งคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในงานไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท จากการขายสินค้า เชื่อมโยงสินค้า และเจรจาธุรกิจทั้งภายในงาน หลังจากการจัดงานภายในระยะเวลา 1 ปี


ในงานนี้จะมีโครงการเชื่อมโยงสินค้าตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ในการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างภาคโดยเฉพาะสินค้าผลไม้ ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ยกตัวอย่างในการจัดงานครั้งนี้ จะมีสินค้า ลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่ มะพร้าว มะม่วง ส้ม และมะขามป้อม จากจังหวัดนนทบุรี อินทผลัมแปรรูปจากจังหวัดกาญจนบุรี มะพร้าวน้ำหอมจากจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งส้มโอจากจังหวัดนครปฐมอีกด้วย 


สำหรับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้ ชื่องาน “ผลไม้ ของดีภาคตะวันออก” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563 รวม 5 วัน ณ ลานหน้าห้างเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งานนี้มีทั้งของดีของเด่นจากภาคตะวันออก สินค้าหลากหลาย สินค้าราคาไม่แพงคุณภาพเยี่ยม รวมถึงมีการแสดงจากศิลปินทุกวัน อาทิเช่น ฝ้าย The Voice Thailand ซีซั่น 6 , ตรี ชัยณรงค์ และลูกตาล ชลธิชา มาสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น