สวนสุนันทามุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เปิดหลักสูตร MBA : Executive CEO รุ่นที่ 1 รับผู้บริหารระดับสูง - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สวนสุนันทามุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เปิดหลักสูตร MBA : Executive CEO รุ่นที่ 1 รับผู้บริหารระดับสูงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ  MBA : Executive CEO รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรที่ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับการเสริมวิสัยทัศน์จากคณาจารย์และวิทยากรพิเศษในเรื่องนวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเพื่อนผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตร MBA : Executive CEO รุ่นที่ 1 ปรับการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริหารระดับสูง สามารถบริหารเวลาเรียนออนไลน์ได้ทั้งในเวลาที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ  มุ่งเน้นการเรียนแบบ Interactive สนทนากับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนผ่านออนไลน์ 70% แบบ Real -Time เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายธุรกิจและการทำงาน  โดยศึกษาผ่านกิจกรรมรวมถึงกรณีศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้บริหารที่สนใจศึกษาสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 09-3291-9423


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here