Breaking News

ยกยอ-มารีน่า ”ทัวร์ไหว้พระสักการะถวายเทียนพรรษา 9 วัด"


เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม ที่ผ่านมา "ยกยอ มาริน่า" ได้จัดรายการล่องเรือไหว้พระถวายเทียนพรรษา 9 วัดรับเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมกันทำบุญ บำรุงขวัญ เสริมกำลังสร้างใจ ต้านภัยโควิด-19 


นายมนูญ พุฒิทอง กรรมการผู้จัดการห้องอาหารยกยอเปิดเผยว่า กิจกรรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัดนี้ ห้องอาหารยกยอ มาริน่า จัดให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง เพิ่งหยุดให้บริการในช่วงการแพร่ระบาด โควิด-19 และกลับมาจัดใหม่อีกครั้งเมื่อ 4 กรกฏาคม ในโอกาสเข้าพรรษา


สำหรับทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เรือจะแวะตามวัดที่ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดพระอารามหลวง และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประชาชนเคารพเลื่อมใสศรัทธาพุทธศาสนา ระหว่างทางที่เรือผ่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชน 2 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 


สำหรับการเดินทางทัวร์ไหว้พระถวายเทียนพรรษากับห้องอาหารยกยอจะเริ่มกันตั้งแต่ 7.00 - 8.00 น.ที่ห้องอาหารยกยอ-มารีน่า ถนนท่าดินแดง ซอย 20 เขตคลองสาน โดยทางห้องอาหารยกยอจะมีอาหารเช้าไว้บริการ การเดืนทางเริ่มตั้งแต่สะพานกรุงเทพฯ ไปจนถึง สะพานพระราม 5 จากนั้นก็ล่องกลับ


วัดแรกที่แวะคือวัดกัลยาณมิตรซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัย ร.3 เพื่อกราบสักการะองค์ “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “ซำปอกง” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือและเรียกขานกันว่า “หลวงพ่อโตวัดกัลยา” 


จากนั้นจะไปไหว้พระปรางค์องค์ใหญ่ที่สูงตระหง่านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่วัดอรุณราชวราราม 


ตามด้วยวัดระฆังโฆสิตาราม เพื่อกราบสักการะขอพร สมเด็นพระพุฒิจารย์โต พรหมรังษี ผู้ทรงกำเนิดพระคาถาชินบัญชรและพระสมเด็จล้ำค่าสุดยอดปรารถนาของชาวไทย


ถัดไปคือวัดราชาธิวาส (เดิมชื่อวัดสมอราย) กราบพระสัมพุทธพรรณี พระประธาน ในพระอุโบสถ และชื่นชมกับจิตรกรรมฝาผนังภายในแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดกที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงร่างภาพ และ ศาสตราจารย์ ซี.ริโกลี จิตรกร ชาวอิตาเลียน เป็นผู้เขียนด้วยการใช้สีปูนเปียก

ใกล้เที่ยงเรือก็แล่นทวนน้ำไปไหว้พระที่วัดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อกราบขอพรพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา ที่ประดิษฐานภายในพระวิหารหลวงหรือเรียกกันว่าวิหารพระศิลาขาว พร้อมทำบุญให้อาหารปลาหน้าวัด


ระหว่างเรือวกกลับ เป็นช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ


รอบบ่ายเรือล่องมาถึงวัดเทวราชกุญชร ขึ้นกราบพระประธาน พระพุทธเทวราชปฏิมากร และชมพิพิธภัณฑ์สักทอง กราบพระบรมสารีริกธาตุ กราบรูปหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์ 18 พระองค์และพระอริยสงฆ์


เสร็จแล้วข้ามฟากไปวัดคฤหบดี เพื่อกราบพระพุทธแซกคำ พระทองคำทั้งองค์ที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก พร้อมฟังตำนานการสร้างเบี้ยแก้ของหลวงปู่ทัดอดีตเจ้าอาวาส ปัจจุบันนี้เป็นสุดยอดวัตถุมงคลของวัดและปัจจุบันพบเห็นได้ยาก 

คล้อยบ่ายเรือล่องถึงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กราบพระพุทธนาคศักดิ์สิทธิ์ ในพระวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ และชมอุทยานเขามอ(เขาเต่า) เป็นภูเขาจำลองขนาดเล็ก


ปิดท้ายรายการด้วยวัดวรจรรยาวาส วัดแห่งนี้สร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดหันหน้าสู่แม่น้ำ ด้านเหนือติดกับคลองบางขวางจึงเรียกว่า ”วัดบางขวางล่าง” ปัจจุบันสร้างพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ไว้หน้าวัดริมแม่น้ำ ให้ผู้สัญจรไปมาในแม่น้ำเจ้าพระยาได้กราบสักการะ รวมถึงผู้ที่เดินทางมากราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดแห่งนี้

ก่อนกลับ ห้องอาหารยกยอพาไปช็อปปิ้งที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถ่ายรูปริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยามเย็น ชมความยิ่งใหญ่ตระกาลตา "เมืองแห่งความรุ่งโรจน์อันเป็นนิรันดร์" 


จากนั้นก็เดินทางกลับถึงท่าเรือห้องอาหารยกยอ มารีน่า เวลา 18.00 น. ด้วยความปลอดภัย ตลอดการเดินทาง

นายมนูญเปิดเผยว่า ครั้งต่อไปจะจัดในวันที่ 25 กรกฏาคม โดยเรือจะแล่นไปจนถึงวัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร ที่เกาะเกร็ด สำหรับค่าบริการนั้นตกท่านละ 1,400 บาทเท่านั้น (โดยรวมค่าบริการทุกอย่าง ทั้งอาหารเช้า อาหารกลางวัน ค่าเรือ ค่าบริการของ มัคคุเทศก์ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง) ท่านที่สนใจต้องการร่วมเดินทางล่องเรือไหว้พระ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง ได้ที่ คุณมนูญ พุฒทอง,คุณแมว,โทร. 081-341-5522,089-200-4971 หรืออีกช่องทางสามารถติดตามได้ที่ www.yokyor.co.th Facebook Page : ยกยอมาริน่า - Startside


ไม่มีความคิดเห็น