Breaking News

“โคราชไมซ์ซิตี้ มหานครแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติแห่งใหม่ของประเทศไทย”


  -คณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม Korat MICE City Fam Trip 2020 ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาสังคม กิจกรรมยกระดับโครงการภาครัฐมุ่งสู่ Korat 4.0, Smart City, Dry port และ MICE City


​เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมาได้จัดกิจกรรม Korat MICE City Fam Trip 2020 ขึ้น โดยเชิญคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมาในการเป็นไมซ์ซิตี้แห่งใหม่ของประเทศไทย


​ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” ในการเป็นไมซ์ซิตี้แห่งใหม่ของไทย ตามหลักเกณฑ์ 8 ด้าน ประกอบด้วย ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากการจัดงานของเมือง กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง สภาพแวดล้อมของเมือง และความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในงาน “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร


​สำหรับกิจกรรม Korat MICE City Fam Trip 2020 ในครั้งนี้ คณะสื่อมวลชนได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Korat MICE Fest 2020 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช โดยนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมาเปิดงานดังกล่าว พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “Korat MICE City”


นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมและศักยภาพสำหรับการเป็นไมซ์ซิตี้แห่งใหม่ของเมืองไทย ในด้านของที่ตั้งของจังหวัดนั้นเปรียบดังประตูสู่ภาคอีสานที่เป็นศูนยก์กลางการคมนาคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายทั้งทางรถยนต์และรถไฟ สำหรับสถานที่จัดงาน การแสดงสินค้า การประชุม ที่พัก ก็ถือว่ามีความพร้อมเช่นกัน โดยในจังหวัดนครราชสีมามีสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมไมซ์อยู่หลายแห่งกระจายตัวกันอยู่ในหลายอำเภอ นอกจากนี้ทางจังหวัดก็มีมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ผลิตบุคลากรคุณภาพที่สามารถให้บริการและรองรับการจัดกิจกรรมของกลุ่มไมซ์ได้ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น และที่สำคัญคือ จังหวัดนครราชสีมามีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสวยงามหลากหลายประเภทที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ และชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งความพร้อมในมิติต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นจุดแข็งในการดึงดูดกลุ่มไมซ์เข้ามายังจังหวัดนครราชสีมา


คณะสื่อมวลชนยังได้เข้าชม Terminal Hall ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช ซึ่งเป็นสปอร์ตฮอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด พร้อมชมหอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สามารถรองรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือนิทรรศการขนาดใหญ่ในระดับชาติ ถือเป็นหนึ่งในศักยภาพความพร้อมของจังหวัดในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์


​นอกจากการเยี่ยมชมสถานที่จัดงานแล้ว ทางคณะสื่อมวลชนยังได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
  • กิจกรรม “สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ที่บ้านเสมาลัย เสมาไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมปั้นดิน สร้างเมือง เล่าเรื่องเมืองโคราช ผ่านเรื่องเล่าจากดิน ณ บ้านเสมาลัย เสมาไทย
  • ชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา แหล่งรวบรวมเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของเมืองโคราช โดยมีการร้อยเรียงและเสนอเรื่องราวออกมาในรูปแบบที่สนุกและเข้าใจง่าย
  • กิจกรรมท่องเที่ยว “ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขายายเที่ยง” โดยคณะสื่อมวลชนได้ร่วมปลูกป่าลอยฟ้า โดยยิงเมล็ดมะค่าโมงด้วยหนังสติ๊กในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์ป่า พร้อมชมความงามของทิวทัศน์ ณ จุดชมวิวเขายายเที่ยง บนอ่างพักนํ้าลําตะคองชลภาวัฒนา
  • กิจกรรมสุดพิเศษ “นั่งรถรางชมไร่องุ่น” ที่ บีพี วัลเลย์ เขาใหญ่ ไวนาลี่ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสําหรับกลุ่มไมซ์


​สำหรับกิจกรรม Korat MICE City Fam Trip 2020 ในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาที่มีความพร้อมในทุกมิติในการเป็นไมซ์ซิตี้แห่งใหม่ของเมืองไทย ซึ่งแน่นอนว่าจังหวัดนครราชสีมาจะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่สำคัญของกลุ่มไมซ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมาในฐานะไมซ์ซิตี้ได้ในอนาคต


ไม่มีความคิดเห็น