Breaking News

เบโด้ จัดงานชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity” ยกขบวนผลผลิตจากป่าส่งถึงผู้บริโภค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ (BEDO) จัดงาน“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว 2563 : สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity” นำผลผลิตที่ได้จากป่าครอบครัวมาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อขยายผลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ โดยมีกลุ่มเครือข่าย“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว”จากทั่วประเทศ เข้าร่วมแสดงผลงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563 


นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ (BEDO) เปิดเผยว่า “สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ (BEDO) ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงาน “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว 2563 : สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity” เพื่อนำเสนอ สุดยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ซึ่งล้วนเป็นผลผลิตหลากสีสันจากป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ภายใต้การดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนของเบโด้ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่เป็นผลสืบเนื่องจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ นำมาสร้างมูลค่าและพัฒนาต่อยอดสร้างสินค้าและบริการตามหลักBEDO Concept สร้างรายได้ให้ชุมชน... 

...ซึ่งที่ผ่านมา เบโด้ได้มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัวให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น โดยจัดให้มีสถานที่จัดกิจกรรมการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับประชาชนในเมือง และคาดว่าจะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน”


สำหรับงาน “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว : สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity” จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจำหน่ายสินค้าและบริการของชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว กิจกรรมย้อมผ้าสีธรรมชาติ กิจกรรมกาแฟสีดำเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าสีเขียว การจำหน่ายกล้าไม้พื้นบ้าน และร่วมเสวนาเวทีชาวบ้านในหัวข้อ “ป่าครอบครัว สีสันจากความหลากหลาย” โดยตัวแทนชุมชนที่จะมาร่วมแบ่งบันความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าหลากสีจากความหลากหลายในป่าครอบครัว เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 250 บาท รับถุงผ้าย้อมห้อมฟรี และเมื่อซื้อสินค้าครบ 600 บาท รับเสื้อยืดมัดย้อมฟรี 


ทั้งนี้ งาน“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว 2563 : สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น