Breaking News

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม คว้าแชมป์ฟุตบอลอาชีวศึกษากรุงเทพต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2


อาชีวศึกษากรุงเทพ จัดแข่งขันฟุตบอลอาชีวศึกษากรุงเทพ ต่อต้านและป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัล ประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ นายเจนวิทย์ ครองตน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษากรุงเทพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ใช้เวลาว่าง หันมาเล่นกีฬาร่วมกัน ห่างไกลจากสารเสพติด ให้โทษ ซึ่งกำลังคุกคามในหมู่เยาวชน และยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษากรุงเทพ ลดช่องว่างของการทะเลาะวิวาท อย่างเป็นรูปธรรม


ดร.เสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวว่า
ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ ได้จัดเป็นครั้งที่ 2 มีทีม เข้าร่วม เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งหมด 8 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ โดยดำเนินการ แข่งขัน ณ สนามกีฬาพณิชยการราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2563 ซึ่งนายเจนวิทย์ ครองตน ประธานอาชีวศึกษากรุงเทพ ได้เป็นประธานพิธีเปิด 

ผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม รองชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร และรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ


ไม่มีความคิดเห็น