Breaking News

ยกยอ-มารีน่า ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ค่ำคืนยาวนานให้สัมผัสพระจันทร์ วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563


ยกยอ-มารีน่า ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
รับประทานอาหารไทยต้นตำรับ กับบรรยากาศเย็นสบายๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีการแสดงดนตรี ชมความสวยงามของเรือภัตตาคาร โรงแรมหลากหลายรูปแบบล่องผ่านไปมา และแสงสี-พลุไฟริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา


วันนี้ "เรือปุณฑริกา" เรือขนาดใหญ่ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ สำหรับค่าบัตร ท่านละ 1,200.-บาท เด็ก 600.-บาท (รวมอาหารและเครื่องดื่ม) พร้อมวัตถุมงคล 1 บัตร/องค์ อธิษฐานลอยกระทงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา นำทุกข์ โรคภัย ไหลไปกับพระแม่คงคา พร้อมกับนำความสวัสดี มีชัย สุขภาพแข็งแรง ค้าขายร่ำรวย ครอบครัวมีสุข ณ โอกาสมงคลนี้


สนใจสอบถาม และจองได้ที่โทรศัพท์ 02-8630565-6, 02-8631708 คุณแมว 089-2004971 และ คุณมนูญ 081-3415522


ไม่มีความคิดเห็น