Breaking News

BISB ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ โดย
คุณโจนาธาน ชวิมเมอร์ (คนที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง พร้อมด้วยคุณอลิซาเบ็ธ ธีส์ ครูใหญ่ (คนที่ 7 จากขวา) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษากว่า 40 ท่าน จากสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ


นอกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษายังได้รับประโยชน์จากการรับชมเชิงสาธิตถึงการวางแผนและการจัดการด้านอาคารสถานที่ รวมทั้งได้เข้าชมห้องเรียนที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเบซิส ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนวัตกรรมที่มุ่งหวังสู่ความสำเร็จในอนาคตของนักเรียน


ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนฯ

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ เปิดการเรียนการสอนเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2562 ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายลำดับที่ 35 ของโรงเรียนเบซิสทั่วโลก จัดตั้งเป็มชุมชุมแห่งการเรียนที่มีมาตรฐานสูงจากสหรัฐอเมริกาและในระดับโลก เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 (Pre-K1) ถึงระดับมัธยม 6 (เกรด 12)

สนใจเข้าเยี่ยมชม กรุณาโทร. 02-415-0099, Email:admissions@basis.ac.th และ www.basis.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น