สมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว จับมือกับ 22 วิทยาลัยสารพัดช่าง - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว จับมือกับ 22 วิทยาลัยสารพัดช่าง


สมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว ประเทศไทย (PMAT) จับมือกับ วิทยาลัยสารพัดช่าง สมุทรปราการ "สร้างมิติใหม่ของการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น เซ็นสัญญา MOU ระหว่างสมาคม PMAT กับ 22 วิทยาลัยสารพัดช่าง ในการร่วมมือกันพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ"


สมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว ประเทศไทย (PMAT) โดยนางจุไรวรรณ สุดพงษ์ อุปนายกสมาคมทำสัญญา MOU กับ วิทยาลัยสารพัดช่าง ดังนี้

  1.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ
  2.วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล
  3.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายสุบรรณ์ ชัยยะ กับ นายประสิทธิ์ ชนะแก้ว
  4.วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ นางสาวหัตภาภรณ์ เสาร์เรือน กับ นายทศวิทย์ เทพสถิตคาภิรมย์
  5.วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ กับ นายไพรัตน์ ธุระธรรม
  6.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี นายสุรินทร์ ตำลิ่ม กับ นายวัชระ เพชรแก้ว
  7.วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ นายประทีป อนิลมล,นายสันติ เบ็ญจศิล และนายศุภพงศ์ ไชยคำภา
  8.วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นายอนันต์ สุขดี
  9.วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นายนิรันดร์ สมมุติ,นางสมจิตร บุรุษพัฒน์,นางสาวสุวรรณา ถนอมสุข และนางณัฐพร ผ้าลายทอง
  10.วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา นายประเสริฐ แก้วแจ่ม,นายวนึพล คงบุญ และนายปาฏิหาริย์ เทวารุทธ
  11.วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นายสุดชาย บุตรแสนดี กับ นางวรัญญา ตั้งเจริญวรคุณ
  12.วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์
  13.วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 
  14.วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี นายสุธน ราชเดิม
  15.วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต นายระวิ ดาบทอง
  16.วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ นายพิน นิลบวร
  17.วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ดร.นริศ แก้วสีนวล
  18.วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง นายจรูญ ชูสังค์
  19.วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช นายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์
  20.วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส นายพิทักษ์ ธรรมา
  21.วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง นายศิริวัฒน์ รักสกุล
  22.วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์
  23.วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา นายธวัชชัย หนูอินทร์


จัดโครงการอบรมฟรี..#สร้างอาชีพเสริมรายได้ ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าร่วม โดยมี 5 วิชาชีพระยะสั้น

5 POP Beauty ที่กำลังมาแรง
  1.สักคิ้ว
  2.ต่อขนตา
  3.นวดหน้า
  4.แต่งหน้าเขียนคิ้ว
  5.แก้ไขเปลี่ยนทรงคิ้ว 


โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนคนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง ได้เห็นวิธีการเรียนการทำงานจริง ซึ่งจะทำให้เห็นโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ดี มีโอกาสเติบโตสามารถขยายธุรกิจได้จริง ก่อนตัดสินเข้าเลือกเรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างนั้น ๆ ต่อไป 


โดยในวันนี้ได้มีชุดบำรุงผิว biju whitening คืนความกระจ่างใสให้ผิวหน้าและไร้ฝ้า ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติดำเนินงานโดย คุณ มนพัทธ์ อมรพิมล เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้จัดให้มีคอร์สเรียน วันที่ 18 พฤศจิกายน 09.00 u. - 15.00 น. ณ ตึก 4 ชั้น 5 ห้องประชุมชั้น 2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here