กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา วิถีใหม่ - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา วิถีใหม่


วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม


นายอิทธิพล กล่าวว่า
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรม


ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้มุ่งเน้นในเรื่องของ การสร้างการรับรู้ องค์ความรู้ ความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมถึงการส่งเสริม เชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในรูปแบบวิถีใหม่ (New normal) โดยจัดกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทางไลน์ แอพลิเคชั่น (Line Application) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือทาง https://เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา2564.com และจัดทำสติกเกอร์ไลน์ “พี่โชคดี น้องมีบุญ” เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อร่วมส่งความสุข ส่งกำลังใจ ให้คิดดี ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ “วันมาฆบูชา” ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน


สำหรับกิจกรรมในส่วนกลาง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดสระเกศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่าน Facebook กรมการศาสนา และในส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมฯ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


อนึ่ง วันมาฆบูชา ปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันเพ็ญเดือน มาฆมาส ที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าและเป็นพระอรหันต์ ในวันดังกล่าว พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นการวางหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา ไว้ 3 ประการ คือ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here