Breaking News

สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทศไทย) ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ครั้งที่1 ประจำปี 2564


15 มีนาคม 2564 ยกยอ มารีน่า กรุงเทพฯ นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ ครั้งที่1 ประจำปี 2564 โดยมีนายมนูญ พุฒทอง กรรมการบริหารห้องอาหารยกยอ และนายวิทยา พิบูลย์สวัสด์ ผู้บริหารบ้านกลางน้ำ พระราม3 ร่วมประชุมฯ


ในการประชุมครั้งนี้มีวาระเรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอเซีย สี่แยกราชเทวี กรุงเทพฯ,การจัดทำหนังสือสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนประจำปี 2564 และการจัดงานสัมมนาวิชาชีพ ให้กับนักข่าวช่างภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสประกอบอาชีพใหม่ ณ ห้องอาหารยกยอ มารีน่า คลองสาน ท่าดินแดง กรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น