Breaking News

"บริษัทเดอร์ ลา รูย์" นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในระบบอากรแสตมป์ ของกรมสรรพสามิต


นางสาว ศรีสองรัก ชัยสิทธิ์ ตัวแทนบริษัท De La Rue ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ. กรมสรรพสามิต
เมื่อ เร็วๆนี้

พร้อมปรึกษาหารือเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในระบบอากรแสตมป์ ของกรมสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทเดอร์ ลา รูย์ เป็นบริษัทอังกฤษอายุ 200 กว่าปี มาเเล้วและมีประวัติศาสตร์ กับรัฐบาลไทย เกี่ยวกับการพิมพ์ธนบัตร และอากรแสตมป์ มายาวนาน.

ไม่มีความคิดเห็น