กรมการศาสนา รวมพลังเครือข่าย นำมิติทางศาสนาบ่มเพาะเยียวยาจิตใจพุทธศาสนิกชน “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” ในวันธรรมสวนะ ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กรมการศาสนา รวมพลังเครือข่าย นำมิติทางศาสนาบ่มเพาะเยียวยาจิตใจพุทธศาสนิกชน “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” ในวันธรรมสวนะ ภายใต้สถานการณ์ Covid-19


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า
เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล อยู่บ้าน สร้างบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมวิถีใหม่ โดยเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” ที่พุทธศาสนิกชนสามารถประกอบศาสนกิจได้ในรูปแบบออนไลน์ ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนสามารถทำบุญกุศลและปฏิบัติธรรมตามรูปแบบของพุทธศาสนิกชนที่เคยปฏิบัติได้ตลอดพรรษา และมีโอกาสได้ทำความดีอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นนี้ 

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้าง ทำให้ในบางพื้นที่วัดไม่สามารถเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าไปทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ พุทธศาสนิกชนไม่มีโอกาสได้ประกอบศาสนกิจ สืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดฤดูกาลพรรษาได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กรมการศาสนา จึงได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาศาสนธรรม ประกอบศาสนกิจได้ในรูปแบบออนไลน์ หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคคณะสงฆ์ และเครือข่ายแกนนำพระธรรมวิทยากรของกรมการศาสนา จัดกิจกรรมในวันธรรมสวนะ ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา นำร่อง ๑๕ แห่งทั่วประเทศ 

พิจารณาจากวัดที่มีความพร้อมและมีพระธรรมวิทยากรที่สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบด้วย วัดพระมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร, วัดพระสิงห์วรมหาวิหารและวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่, วัดดอนชีและวัดหนองเป็ด จังหวัดอุบลราชธานี, วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่, วัดบ่อแต้ จังหวัดพิจิตร, วัดวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว, วัดหนองไม้ไผ่ จังหวัดนครราชสีมา, วัดอัมพวันสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร, วัดป่าอุ่มจาน จังหวัดอุดรธานี, วัดสวนวาง จังหวัดพังงา, วัดหน้าพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช, วัดหัวถนน จังหวัดสงขลา, และวัดสุนทรนิวาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โดยถ่ายทอดกิจกรรมฯ ผ่านทาง facebook หรือ youtube หรือระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Application, Google Meet) และดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) รวมทั้งมาตรการแนวทางปฏิบัติ ประกาศ คำสั่ง และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

รูปแบบของกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ ประกอบด้วย 
  -ภาคเช้า เริ่มทำวัตรสวดมนต์ เจริญภาวนา แผ่เมตตา ปฏิบัติธรรมช่วงเช้า รับศีล ๘/ศีล ๕ ฟังธรรมะบรรยายจากครูบาอาจารย์ 
  -ภาคบ่าย การปฏิบัติธรรมช่วงบ่าย ฟังธรรมะบรรยายจากครูบาอาจารย์ สนทนาธรรม – ถามตอบปัญหาธรรมะ เริ่มทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และบรรยายธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here