"เทพทัย เฮิร์บ" สนองนโยบายรัฐ ทุ่มทุนวิจัยและแปรรูป "พืชสมุนไพรกระท่อม" สร้างรายได้ให้เกษตรกรฐานราก - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

"เทพทัย เฮิร์บ" สนองนโยบายรัฐ ทุ่มทุนวิจัยและแปรรูป "พืชสมุนไพรกระท่อม" สร้างรายได้ให้เกษตรกรฐานราก


"เทพทัย เฮิร์บ"ได้เล็งเห็นประโยชน์ของพืชสมุนไพรกระท่อมจึงได้ทุ่มทุนวิจัย คิดค้นผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิต โดยลองผลิตออกมาเป็นน้ำสมุนไพรหลากหลายรสชาติ ทำการแปรรูปเป็นชาชงเพื่อสุขภาพ กาแฟและผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิดที่มีสมุนไพรกระท่อมเป็นส่วนประกอบ


นายพลวัฒน์ เสนพงศ์ ผู้บริหารบริษัท เทพทัย เฮิร์บ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทได้เล็งเห็นสรรพคุณของพืชกระท่อม สมุนไพรไทยที่ทางภาครัฐได้ทำการปลดล็อกพืชกระท่อม ออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา จากการปลดล็อกครั้งนี้รวมถึงด้วยสถานการณ์ ของการระบาดจากโคโรนาไวรัส ที่ทำให้สภาพเศรษฐกิจฐานรากต่างๆได้รับผลกระทบ การศึกษา วิจัย ค้นคว้าพืชสมุนไพรกระท่อม ทางบริษัทได้ทุ่มทุนลงไปกว่า 40 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้หมุนเวียนในครัวเรือนพร้อมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลในการผลักดันพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สามารถส่งขายเชิงพาณิชย์ ในส่วนของโรงงานผลิตได้สร้างตามหลักมาตรฐานโรงงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่กว่า 4 ไร่ ในอนาคตรับรองว่าลูกค้าจะได้คุณภาพสินค้าอันสูงสุดและได้รับตัวสินค้าที่รวดเร็ว


นางสาวธิรนันท์ เถาเล็ก ตัวแทนเกษตรกร ได้กล่าวว่า
สมุนไพรพืชกระท่อมที่ได้ส่งให้บริษัท เทพทัย เฮิร์บ นั้น เป็นสายพันธุ์เฉพาะ "ก้านแดง" และ "ก้านเขียว" ที่เพาะปลูกในพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในอนาคตสามารถส่งโรงงานแปรรูปไม่ต่ำกว่า 7 - 10 ตัน เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุดิบขาดตลาด ทั้งนี้เกษตรกรมีรายได้จากพืชสมุนไพรกระท่อมอยู่ที่กิโลกรัมละ 200 บาท รายได้จากการขายพืชสมุนไพรกระท่อมทำให้หลายๆครัวเรือนมีเงินหมุนเวียนในสภาวะระบาดของโคโรน่าไวรัส และสามารถทำให้หลายๆครัวเรือนดำรงชีพได้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here